Rekordstor rysk oljeexport till USA

USA:s regering har länge drivit en kampanj för att stoppa Nortdstream 2, projekt för att i en modern miljövänlig pipeline förse Tyskland med Fossilgas, som framför allt ersätter fossilt kol för uppvärmning och för att producera elektrisk ström.

Nyligen skrev Dagens Nyheter i en artikel:

“Gasledningen Nordstream 2 ska transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Målet är att trygga landets energiförsörjning fram till den dag då förnybara energikällor som sol- och vindkraft täcker behoven. Men att förlita sig på den ryska regimen när det gäller något så viktigt som energi är ett misstag, anser kritiker. Till dem räknas bland andra Polens, Ukrainas och USA:s regering, som varnar för att den ryska regimen skulle kunna utnyttja EU-ländernas beroende av gas för att få politiskt inflytande.”

För USA är det ett tydligt mål att till varje pris hindra Rysslands export av energi till Europa. Man motivera detta både med miljöskäl och för att Europa inte ska bli beroende av Ryssland. Men samma omtanke har tydligen regeringen i Washington om det egna landet, eftersom man nu ökar importen av fossilolja från Ryssland.

Importen av olja från Ryssland kommer i år att bli rekordhög. För första gången kommer oljeimporten från Ryssland att bli större än från Saudiarabien. En viktig orsak är bristen på tungt drivmedel, det vill säga diesel, som har gjort att varudistributionen från hamnarna i USA har gått i stå.

Den miljövidriga i och hittills olönsamma metoden att utvinna fossilolja och fossilgas har bidragit till att öka USA fossilutvinning, som skapat ett överskott på fossilgas i landet. Men fossilgasen kan inte användas som drivmedel, framför allt inte till tunga fordon. Därför har USA haft ett starkt intresse av att exportera fossilgasen till Europa. Det är en orsak till kampanjen riktad mot Nordstream, som ger Tyskland ett mycket billigare och säkrare energiförsörjning, än import med fartyg från USA.

H Foste Hjälte

You May Also Like