Regeringen har beslutat att elprisstöd även utbetalas för elkostnader man inte haft

Nu har den nya regeringen beslutat att kompensera elkunder i södra Sverige med sammanlagt 55 miljarder kronor. Det är kunder, både hushåll och företag, inom elområde 3 som får en kompensation med 50 öre per kWh för den förbrukning man haft under 12-månadersperioden oktober 2021 till september 2022. Inom elområde 4 uppgår stödet till 79 öre per kWh.

Exempelvis för en eluppvärmd villa som drar 20 000 kilowattimmar per år blir stödet 16 000 kronor.

Det anmärkningsvärda är att stödet utgår till alla oavsett hur hårt drabbad man är. Har man en flott villa med eluppvärmd swimmingpool får man stöd även för uppvärmningen av sin egen badbassäng.

Mest anmärkningsvärt är att stödet utgår lika till alla och grundar sig på en beräkning av det rörliga medelpriset de senaste 12 månaderna.

Det innebär att de som haft bundet elavtal och inte drabbats av dessa höga elkostnader också får ersättning. Man får alltså ersättning för kostnader man inte haft.

I mina ögon är detta ganska anmärkningsvärt, för att uttrycka sig milt. Jag tycker det borde finnas någon slags behovsprövning där man tar hänsyn inte bara till elförbrukning, utan även den faktiska kostnaden och hushållets ekonomi

Även ersättningen till företag beräknas enbart på förbrukningen. Alla får elstöd. Inte bara bagerier, pizzerior och andra som drabbats hårt, utan även företag som gått med stora vinster trots elpriserna.

Men så är det ju med många ersättningar och subventioner. De betalas ut oavsett behov.
Vi kan ta miljöbonusen för elbilar som betalas till alla, även de som har råd att köpa en dyr elbil. Utan bonus. Det finns ingen inkomstgräns. Är du mångmiljonär och köper en dyr elbil får du miljöbonus.

Likaså ROT-avdragen. Man får avdrag på arbetskostnaden (50 procent?) oavsett hur mycket man tjänar. Likaså får man ROT-avdrag även för sånt som är lyx och mer eller mindre onödiga ombyggnader.
Om man till exempel ledsnat på sitt nya kök som man installerade för några år sedan då det var modernt med “ljust och fräscht”.
Om man vill hänga med i modets växlingar får man ROT-avdrag för att byta ut ett fullt fungerande kök.

Man brukar säga att “solen skiner både på fattig och rik”. Här trillar bidragen ner på alla oavsett hur fattig eller rik man är. Men mest till de rika för det är de som har dyr villa med swimmingpool, elbil
och senaste modeköket. Till förtret för vissa har man dock tagit bort rätten att göra RUT-avdrag när man anlitar någon att rengöra sin pool.

Lite mera “pricksäker” tycker jag man borde vara. I alla fall om man har som ambition att de som har det sämst ska komma i första hand.

Men det är väl inte den nya högerkonservativa regeringens melodi. När Ebba Busch fick frågan varför alla får elstöd, även de som har det så gott ställt att de klarar sig ändå, svarade hon (ungefär):

“Men stödet är ju viktigt för de som har låga inkomster och störst behov”. Vilket ju inte var svar på frågan.

Och journalisterna vid presskonferenser ställer inte alltid de mest relevanta frågorna, eller följdfrågor på undanglidande svar.

PS. Jag hörde “vanligt folk” i norra Sverige (elområde 1 och 2) som undrade varför inte de också fick elstöd. En äldre kvinna som bodde i en eluppvärmd liten villa påtalade att; “Här har vi långa och kalla vintrar med minus 20-30 grader och ännu kallare”. Hon berättade att hon dragit ner värmen så att hon hade 13-14 grader inomhus.

Läs och lyssna:

Rolf Waltersson

You May Also Like