Twitter och Facebook i USA-regimens tjänst

Patricia Maria Guerra Soriano, Cubaperiodistas 221024

Twitter “marca” y limita el alcance de medios cubanos

Översättning: Zoltan Tiroler    

Måndagen den 24 oktober 2022 började Twitter stämpla vissa kubanska medier som “anknutna till Kubas regering”, en åtgärd som censurerar och stigmatiserar landets offentliga medier. Man genomför alltså ett beslut för att påverka mottagare och potentiella läsare av tweets från de medier som stämplats.

Twitter har sagt att man bland användarna inte kommer att rekommendera eller bredda konton för bland annat Cubadebate, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Gramna, Trabajadores, Juventud Rebelde och Canal Caribe, utan åtskillnad mellan medier som finansieras av fackföreningar, politiska organisationer eller statliga medier.

Edilberto Carmona, som handhar Cubadebates profiler på sociala medier, sa till Cubaperiodistas att beslutet “är ett försök att klassificera de medier som de anser vara ’demokratiska’ och påverka den allmänna opinionen utifrån sin maktposition”.

 –  Det är ironiskt att de erkänner att det finns stora regeringsanknutna medier, som BBC eller NPR, men att de inte får dessa etiketter på grund av sitt ’redaktionella oberoende’ .

Cubadebate har tidigare drabbats av denna typ av blockad, som t.ex. 2019, såväl mot sin huvudprofil, dess redaktörers och medarbetares profiler, vilket bara bekräftar det vi visste: rapportering från en alternativ synvinkel till den västerländska geopolitiska ordningen övervakas och censureras.

Den spanske analytikern Carlos González Penalva menar att denna manipulering av algoritmer för att göra vissa medier mindre synliga än andra är en del av ”konstruktionen av en enhällig flock”, det vill säga att införa en enda berättelse.

Artikeln i svensk översättning är i sin helhet, och tillsammans med andra texter som behandlar samma fråga, publicerad på:

Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like