Frankrikes president Emmanuel Macron (t.v.) och Kubas President Miguel Diaz-Canel. Foto: Presidencia G77 + Kina.

Kuba pläderar för ny ekonomisk världsordning vid ekonomiskt toppmöte i Frankrike

I Paris hålls ett toppmöte om en “Ny global finansiell pakt”.

Kubas president, Miguel Diaz-Canel, (MDC) pläderade i sitt framträdande i torsdags för en ny och mer rättvis finansiell internationell ordning. Till det krävs reformer som tar hänsyn till utvecklingsländernas behov.

MDC talade i egenskap av ordförande i G77-Gruppen plus Kina och sa att de värsta konsekvenserna av den nuvarande finansiella ordningen faller tyngst på utvecklingsländerna.

Det är ett orättvist, odemokratiskt, spekulativt, exkluderande och urspårat system. Han påpekade också att utvecklingsländernas skulder fördubblats under de senaste tio åren. Denna grupp av länder har tvingats lägga 379 miljarder dollar på att försvara sina valutor enbart under 2022. Det är nästa dubbelt så mycket som Internationella Valutafonden lånat ut under denna tid.

Under dessa förhållanden kan det globala Syd inte få fram de 4 300 miljarder dollar som krävs för hållbar utveckling under resten av detta årtionde.

MDC krävde ett slut på att det globala Syd är ett laboratorium för koloniala recept och nya former av förtryck som det internationella kapitalet använder. I detta ingår utlandsskulder och ensidiga straffåtgärder för att vidmakthålla underutvecklingen och göda några få rika på Syds bekostnad.

Presidenten tryckte på att det är nödvändigt med att omskapa de finansiella institutionerna, såväl när det gäller styre och representation, som tillgång till finansiering. De legitima intressena hos utvecklingsländerna behöver inkluderas och dessa länders beslutsrätt gentemot de finansiella instituten stärkas.

MDC förkastade att nationerna i Syd påtvingas föråldrade villkor av ett system som föddes ur avtal i Bretton Woods 1944 och Kalla Kriget. Dessa villkor skapades för att exploatera Syds rikedomar, föreviga ojämlikheten och skapa en modern nykolonialism.

Statschefen insisterade på en snabb återkapitalisering av de internationella utvecklingsbankerna för att öka dessas möjlighet att ge lån och uppfylla behoven hos länderna i Syd, liksom att öka lånen för att uppnå målen i utvecklingsplanerna. Det med ytterligare resurser och konkreta åtgärder för ökad tillgång till marknader och tekniköverföring.

MDC uppmärksammade också klimatförändringarna och de utmaningar som dessa innebär. Han förordade åtgärder enligt principen om ansvar och jämlikhet, men med olika krav på olika aktörer. Diaz-Canel kritiserade de rikaste länderna som aldrig uppfyllt målet om att avsätta 100 miljarder dollar till utvecklingsländerna för att bemöta klimatförändringarna. Det finns betydligt större resurser att tillgå än denna summa, som inte baseras på de verkliga behoven eller vetenskap.

MDC krävde att relationerna som nu existerar mellan Nord-Syd görs om, med tyngdpunkt på jämlikhet och rättvisa. Vi måste agera med medvetenheten om att människosläktet hotas av utplåning. Vi måste agera i en känsla av mänsklighet, sa han.

Telesur 22 juni 2023 (ZT)

You May Also Like