”Gemensamt ansvar att agera mot ekonomisk brottslighet”

Säkerhet och brottsförebyggande åtgärder har blivit allt viktigare för näringslivet. Den organiserade brottsligheten med smuggling, bedrägeri, bidrags-, cyber-, vapen- och narkotikabrott har vuxit kraftigt. Globaliseringen och digitaliseringen har möjliggjort för en stor … Läs mer “”Gemensamt ansvar att agera mot ekonomisk brottslighet””

Read more

Eskilstuna: Lagersbergsskolan en förebild i brottsförebyggande arbete

I början av december publicerade Polisen en ny lista över utsatta områden i Eskilstuna. Lagersberg finns inte längre med på den listan. En viktig faktor som bidragit till att Lagersberg inte längre … Läs mer “Eskilstuna: Lagersbergsskolan en förebild i brottsförebyggande arbete”

Read more

Vägvalet – för personer som vill lämna den kriminella miljön i Eskilstuna

Under de senaste veckorna har avhopparverksamheten Vägvalet haft en kampanj som vänt sig till kriminella genom reklamskyltar i Eskilstuna. Det rapporterar SVT Sörmland nu i veckan. Det är första gången som Vägvalet … Läs mer “Vägvalet – för personer som vill lämna den kriminella miljön i Eskilstuna”

Read more

Polisen vill varna äldre människor för bedrägerier – med hjälp av vykort i brevlådan

Under den närmaste veckan kommer personer som är 70 år och äldre att få ett vykort från Polisen. Vykortet innehåller råd från Polisen för att stärka de äldres förmåga att stå emot … Läs mer “Polisen vill varna äldre människor för bedrägerier – med hjälp av vykort i brevlådan”

Read more