Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna och Josefine Helleday (S), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen… (Foto: Polisen)

Trygghetsfrågor högt prioriterat – Förnyad samverkan i Eskilstuna

Det gemensamma målet är ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna, där Eskilstuna Kommun och Polisen år 2027 tagit betydande steg för ett Eskilstuna utan utsatta områden på Polisens nationella lista. För att uppnå det övergripande målet inriktas det gemensamma arbetet på fyra fokusområden: stoppa skjutningar och grovt våld, stoppa nyrekrytering av barn och unga i kriminalitet, trygga det offentliga rummet samt bekämpa systemhotande brottslighet.

–  Jag är väldigt nöjd över slutprodukten och det hårda arbete som trygghetsberedningen, Kommunen och Polisen lagt ner för att vässa vårt samarbete. Det här ska inte stanna vid en pappersprodukt, utan tvärtom ger den här överenskommelsen oss bättre möjligheter att hela tiden säkra upp att vi jobbar heltäckande – både med tidiga insatser och för att möta akut problematik här och nu, säger Josefine Helleday (S), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen.

– Överenskommelsen tar oss in i 2024, fram till 2027, och vi är redo att i samverkan med Kommunen hantera den komplexa problembild vi står inför, på ett helt annat sätt än tidigare. Den nya samverkansöverenskommelsen är betydligt mer genomarbetad än tidigare år, med fler involverade aktörer inom polis och kommun som varit delaktiga i framtagandet. Fokusområdena och aktiviteterna i samverkansöverenskommelsen ger en helt annan tyngd och utgångspunkt i det brottsförebyggande och repressiva arbete som både kommun och polis åtagit sig, säger Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Samverkan mellan flera aktörer

För att lyckas i genomförandet av samverkansöverenskommelsen är gemensamt deltagande, prioritering av erforderliga resurser och kommunikation centralt. Bland annat prioriteras samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

– Strukturen och inriktningen i den nya samverkansöverenskommelsen kommer hjälpa oss att i samverkan med Kommunen ta betydande steg i positiv riktning när det gäller arbetet med inte minst våra utsatta områden fram till 2027, säger Oscar Nissfolk.

Polisnärvaro i stadsdelen Årby i Eskilstuna…

Bakgrund

Eskilstuna Kommun och Polismyndigheten har under flera år jobbat med samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna. Under måndagen skrevs en ny samverkansöverenskommelse under för åren 2024 till 2027. I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande.

Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Trygghet är en upplevelse som betyder olika saker för olika människor utifrån kriminologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Att stoppa brott och våld är en grundläggande förutsättning för att öka tryggheten.”

Läs också:

Kan bli aktuellt med AI-kameror i det offentliga rummet i Eskilstuna

You May Also Like