Lagersbergsskolan arbetar ständigt med att involvera både elever och föräldrar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i stadsdelen…

Eskilstuna: Lagersbergsskolan en förebild i brottsförebyggande arbete

I början av december publicerade Polisen en ny lista över utsatta områden i Eskilstuna. Lagersberg finns inte längre med på den listan. En viktig faktor som bidragit till att Lagersberg inte längre klassas som ett utsatt område är Lagersbergsskolan.

– Utöver att vi arbetar med bra utbildning och god systematik för att skapa trygghet och studiero, fokuserar vi även på förebyggande och främjande av elevhälsa och agerar snabbt genom ”Team förebygg” när det behövs. Alla elever i mellanstadiet deltar i programmet ”Agera tillsammans”, där de lär sig att stoppa och förebygga våld. Vi arbetar dagligen, och i allt vi gör, för att ge barnen en framtidstro, berättar Gabriella Rosell, rektor på Lagersbergsskolan i Eskilstuna.

Gabriella Rosell

ABC-utbildningar för vårdnadshavare

Det är också viktigt för skolan att samarbeta med vårdnadshavarna. Det gör man bland annat genom ABC-utbildningar, där föräldrar samlas i grupper och lär sig hur de kan hantera olika situationer, samtidigt som de får lära känna varandra. Skolan anordnar även fikaträffar för föräldrar, där olika aktörer i samhället kommer och informerar om sina verksamheter.

Lagersbergsskolan

Ett initiativ som främjar integration och skapar samhörighet och trygghet i området är ett nätverk som innefattar bland annat mötesplatser, Socialtjänsten, bibliotek, lokala föreningar och Vård- och omsorgsförvaltningen. Nätverket anordnar trygghetsvandringar, språkkurser i svenska för vårdnadshavare samt föredrag om skola, jämställdhet och arbetsmarknad.

Lagersbergsskolan som förebild

– Framför allt vill jag lyfta Lagersbergsskolan som har gjort väldigt fina insatser med att involvera både elever och föräldrar. Så här finns det lärdomar att dra och ta med sig i det fortsatta arbetet, säger Oscar Nissfolk, chef för lokalpolisområde Eskilstuna.

Oscar Nissfolk, Polisen

Läs också:

Eskilstuna: Trygghetsvandringar i Lagersberg/Råbergstorp

Eskilstuna: Årby klassas nu som ”utsatt område”

Polisen föreläser för elever på SFI i Eskilstuna

Återvinning i skolan gav silvermedalj till Eskilstuna

You May Also Like