Det är vanligt att kontantkort används i brottsliga sammanhang…

Ny lag – Snart måste kontantkort registreras

Från och med den första augusti kommer den som köper kontantkort till mobiltelefonen behöva registrera sig.

Lagändringen är till för att försöka minska antalet anonyma och oregistrerade kort till telefoner då det är vanligt att kontantkortet används i brottsliga sammanhang.

Detta ska registreras

Grundläggande abonnentuppgifter som ska registreras är namn, postadress, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt nummer eller annan beteckning för den aktuella tjänsten. Om en användare vill överlåta sitt kontantkort till någon annan måste den nya användaren i sin tur registreras. Det finns vissa undantag, bland annat för nära anhöriga. Annars ska mobiloperatören stänga av tjänsten, enligt de nya reglerna som alltså träder i kraft den 1 augusti.

Tillgång till information om elektronisk kommunikation är ofta avgörande för att allvarlig brottslighet ska kunna utredas och lagföras. De brottsbekämpande myndigheterna har ett påtagligt behov av att kunna knyta en misstänkt person till ett visst telefonnummer, inte minst för att kunna använda hemliga tvångsmedel.

Kontantkort vanligt bland kriminella

– Oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner används ofta av kriminella för att försvåra Polisens arbete. Nu sätter vi stopp för det och ger därigenom Polisen bättre verktyg att bekämpa brott, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Kontantkort som redan är i bruk vid ikraftträdandet ska som huvudregel registreras senast den 1 februari 2023.

You May Also Like