Efter mörkrets inbrott skedde i förra veckan trygghetsvandringar i Eskilstuna – det var bostadsområdena Lagersberg, Råbergstorp och Stenby som fick besök av flera olika aktörer… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Eskilstuna: Trygghetsvandringar i Lagersberg/Råbergstorp

Det är många saker som påverkar upplevelsen av trygghet – och en av sakerna är hur det ser ut i de olika utemiljöerna. För att upptäcka vad som behöver åtgärdas i utemiljöerna genomförs trygghetsvandringar regelbundet i olika områden runt om i Eskilstuna.

Trygghetsvandringarna sker i samverkan med boende, Kommunen, verksamheter och aktörer i området. Man tittar på otrygga platser, varför de upplevs som otrygga, samt vilka åtgärder som skulle vara önskvärda.

I förra veckan deltog närmare 20 personer i en trygghetsvandring i bostadsområdena Lagersberg, Råbergstorp och Stenby. Det var boende, Kfast, Kfasts trygghetsvärdar, Hyresgästföreningen, Victoriahem, Svenska Kyrkan, Transdev, Syrianska Föreningen och medarbetare från Kommunen som tillsammans gick omkring i de olika bostadsområdena efter mörkrets inbrott.

Bättre belysning och mer synlig polis

Under vandringen kunde deltagarna konstatera att det har hänt många bra saker sedan förra trygghetsvandringen – både i Lagersberg och Råbergstorp. Det gäller framför allt belysningen samt underhåll och rensning av sly och buskar. Men man hittade också platser där det borde rensas ytterligare för att få bättre sikt. Det framkom också att man önskar bättre belysning på vissa ställen och en ökad polisiär närvaro.

Läs också:

Årbybor i Eskilstuna vill se en högre polisnärvaro samt kameraövervakning i sitt bostadsområde

Polisen genomför trygghetsmätning i Eskilstuna

Vandringar ska öka trivsel och trygghet i prioriterade stadsdelar i Eskilstuna

You May Also Like