Polisen och Eskilstuna Kommun tecknar en ny överenskommelse om samverkan för den så kallade avhopparverksamheten – verksamheten som ska hjälpa personer som vill lämna den kriminella livsstilen…

Avhopparverksamheten i Eskilstuna får ny överenskommelse

Polisen och Eskilstuna Kommun har undertecknat en ny överenskommelse om samverkan för personer som vill lämna organiserad brottslighet och som behöver stöd och skydd i och med detta.

Arbetet med personer som vill lämna en kriminell livsstil eller organiserad brottslighet är en av delarna i det brottsförebyggande arbetet. Målsättningen är bland annat att främja avhopp från kriminalitet, kriminella nätverk och våldsbejakande extremistisk miljö samt att försvåra för den organiserade brottsligheten.

– Överenskommelsen med avhopparverksamheten mellan lokalpolisområde Eskilstuna och Eskilstuna Kommun skrevs under för första gången i juli 2021. Genom att arbeta skarpt, i linje med överenskommelsen, lär vi oss ständigt nya saker. Vi noterar vad som behöver förtydligas och vad vi måste skruva på för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Vi har därför valt att gemensamt med Eskilstuna Kommun revidera överenskommelsen, säger Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Oscar Nissfolk.

Nu även för personer under 18 år

– Vi kan inte blunda för att vi idag har många barn och unga under 18 år i den kriminella miljön, och som redan innan de blivit myndiga har utvecklat en kriminell livsstil. Personer under 18 har sökt sig till avhopparverksamheten förut, men då fått hjälp på andra sätt. Nu kan även personer under 18 år söka sig till, få stöd och hjälp inom ramen för avhopparverksamheten, säger Oscar Nissfolk.

– Den reviderade samverkansöverenskommelsen kommer att ge oss ytterligare möjligheter att erbjuda stöd och hjälp till dem som vill lämna en kriminell livsstil. Det är ett viktigt arbete som vi inom Socialtjänsten tillsammans med lokalpolisområdet kommer fortsätta utveckla, säger Elisabeth Kántor, förvaltningschef på Socialförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Elisabeth Kántor.

Läs också:

Nytt arbetssätt bakom flera polisgripanden i Eskilstuna

You May Also Like