Trygghetsmätningen genomförs med hjälp av en enkät som skickas ut till slumpvis utvalda Eskilstunabor…

Polisen genomför trygghetsmätning i Eskilstuna

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför nu Polisregion Öst en trygghetsmätning i bland annat Eskilstuna.

Polisen vill veta hur boende ser på eventuella problem i sitt närområde, om brottsutsatthet under det senaste året, om boendes oro för att utsättas för brott och om upplevd trygghet. Enkäten innehåller också frågor om Polisens verksamhet i närområdet.

– Att svara på frågorna är frivilligt, men ju fler som svarar desto bättre underlag har vi för vårt fortsatta arbete, säger regionpolischef Malena Grann.

Viktigt för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Resultatet av mätningen kommer att delas med kommunens politiker och tjänstemän. Kunskaperna från trygghetsmätningen kommer således att vara en viktig del i planeringen av Polisens och Eskilstuna Kommuns verksamhet – framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Om mätningen

Trygghetsmätningen genomförs med hjälp av en enkät som skickas ut till slumpvis utvalda. Polisen ber de som får enkäten att ägna en stund åt att besvara de frågor som ställs i det bifogade formuläret. Det är Origo Group AB som genomför undersökningen för Polismyndighetens räkning.

Samverkan mellan flera parter

Eskilstuna Kommun skriver på sin hemsida att: “I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Eskilstuna Kommun och Polismyndigheten jobbar sedan flera år med samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Samverkan mellan kommun, Polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Genom ökad samverkan är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.”

Efter den senaste tidens många skottlossningar och skjutningar samt personrån och andra våldsdåd upplever många Eskilstunabor att man inte når upp till dessa mål just nu…

På bilden ses bland andra Kommunstyrelsens ordf. i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S) samt Lokalpolisområdeschef, Christer Sjöqvist.

You May Also Like