Eskilstuna –Till salu!

Parken Zoo:

Förr var det gratis att ta sig ett svalkande dopp vid Parkenbadet. Vi har fortfarande tillgång till ett stärkande motionspass i samma bassäng finansierad via skattemedel till en kostnad av 340 kronor för en pensionär. Att låta barn eller barnbarn leka i barnbassängen kostar för varje barn som för en pensionär.

Parken Zoo såldes för att den inte var lönsam. Den dåvarande majoriteten kunde inte se värdet av eller att bekosta det rekreationsområde som kommunen hade i sin ägo. Parken var för småbarnsföräldrar ett naturligt mål att besöka varje år. En samlingsplats för far och morföräldrar med sina barnbarn. Kostnaden för ett årskort är inte överkomligt för alla. Det borde vara möjligt för alla att ta ett dopp eller besöka parken Zoo. Var det inte så att ALLA SKA MED?!

Badhuset:

Att bygga ett nytt badhus var nödvändigt. Att kommunens ledande politiker, genomförde detta bygge med skattemedel är i sin ordning.

Men av vilken anledning skall vi göra oss av med denna vackra byggnad. Vad är det för fel på att driva detta som tidigare i kommunal regi? Kommunalt ägd kommer naturligtvis att innebära driftkostnader. Är de kommande driftkostnaderna skälet till utförsäljningen. Hur är det med långsiktigheten i den kommunala planeringen. Är det en hårt ansträngd kommunal ekonomi som leder fram till beslutet om utförsäljning av badhuset.

Beslutet kommer med största sannolikhet att drabba framtida badgäster. Barn och utbildningsförvaltningen får betala för skolelevernas badande, föreningsbidrag till de föreningar som nyttjar badhuset kommer att öka. Det som sparas på driftkostnader äts upp av avgifter till den privata ägaren. Det är svårt, nästintill omöjligt att finna exempel på verksamheter som för användarna har blivit billigare när de privatiserats.

Kommunfastigheter:

Bristen på bostäder är stor i vår kommun. Efterfrågan är större än tillgången vilket påverkar hyreskostnaderna. Det kommunala bostadsbolaget kommunfastigheter består av hyresrätter. I Eskilstuna sker nybyggnationer främst av bostadsrätter.

En försäljning av det gemensamt ägda är kortsiktigt lönsamt för kommunen. För hyresgästerna kommer det att med största sannolikhet att bli dyrare.

Tidigare ägda fastigheter, numera i privat regi får en kosmetisk förändring i form av nya tapeter, klinkers i badrummet mm. I samband med detta så sker en hyreshöjning av fastigheter ägda av Victoria park för en lägenhet på 92 kvm med 39 procent.

Ett fastighetsbolag kan eller bör avsätta en del av hyran för fastighetsskötsel, renovering. Detta sker inte idag.

Hyresnivåerna står inte i relation till pensioner, sjukersättningar eller a-kassa. Försörjningsstödet i Eskilstuna kommun motsvarar 100 000 kronor per dag där bostadsbidraget är den största kostnaden.

Text och foto:
Lennart Clarstedt

You May Also Like