Eskilstuna stadshus, kommunfullmäktiges boning. Foto: Rolf Waltersson.

Fullmäktige i Eskilstuna: Debatt om planerade nedskärningar

Vad händer med utsatta barn, när kommunen ska sparar 30 miljoner kronor?

När kommunfullmäktige sammanträdde torsdagen 16 maj behandlades bland annat kvartalsrapport om kommunens ekonomi. En minskning av kommunens innehav av bostadsfastigheter diskuterades och besparingar inom förskoleverksamheten beslutade fullmäktige om.

Liberalernas ledamöter Erika Rydjid Sandvik och Stefan Kristic menade att det inte möjligt att genomföra de besparingar på 30 miljoner kronor inom förskoleverksamheten som kommunstyrelsen föreslår. Att ovanpå detta därtill spara 15 miljoner på de mest utsatta barnens behov låter sig inte göras, utan att barn kommer att fara illa, förklarade Erika Rydjid, som har nära kontakt med denna verksamhet.

Debatten om ansvaret för besparingarna

Den styrande kommunalrådsduon Jansson (S) och Puustinen (M). eFOLKET-illustration: Tommy Bimman Andersson.

Kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S) tog till orda och förklarade:

– Vi skall ta ansvar för barnens behov besparingarna kommer att ske inom administration.

Han hävdade att “Stefan Krstic är ohederlig” och “i sin populism överträffar Sverigedemokraterna”.

– Det är ni liberaler som har stöttat och drev igenom servettbudgeten (M + KD budgeten) samt ställt krav på ett borttagande av värnskatten som skapat ett minskat utrymme för kommunal verksamhet, sa Jimmy Jansson

– Ni gör som ni alltid gör, skyller på andra. Ni är ansvariga för neddragningar stå för det. Skyll inte på andra, replikerade Stefan Kristic,

Lotta Jonsson (KD) hade svårt att tro att administrationen av de så kallade tilläggstjänsterna (kostnaderna för barn med särskilda behov) motsvarar 38 procent av dess budget.

Om så är fallet måste nog administrationen ha varit alltför stor, konstaterar eFOLKET. Kommunens budget baseras på skatteintäkter via kommunalskatt samt statsbidrag från statens skatteintäkter. Om statsskatten minskas så påverkas naturligtvis statsbidragen till vår kommun, så ur den synpunkten har Jimmy Jansson en poäng,

Historielösheten försvårar för kommunens invånare att förstå det direkta sambandet mellan historiska skattesänkningar och hur det påverkar kvalitén på barn och utbildning, äldrevård samt hälso- och sjukvård. För att kompensera för de borgerliga årens skattesänkningar skulle det krävs en kommunal skattehöjning på mer tre kronor!

Debatt om försäljning av allmännyttan

Under debatten utanför dagordningen diskuteras en eventuell utförsäljning av bostäder ägda av Kommunfastigheter, kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Moderaterna vill minska antalet bostäder, dock oklart med hur många Även Socialdemokraterna tycks vara av den uppfattningen att Kommunfastigheters andel av bostadsmarknaden i kommunen är för hög. En utförsäljning av bostäder är därför att vänta.

Om ökad utbetalning av försörjningsstöd

Kim Fredriksson (SD) ställde frågan till Jari Puustinen, ordförande för arbetsmarknadsnämnden, om vad som är den främsta orsaken till att försörjningsstödet överskrider sin budget. Puustinen svar är att antalet hushåll ökar samt bostadsbristen. Hyresnivåerna och hyresbidragen ökar i samma takt.

Om anställningsstoppet inom socialtjänsten

Maria Chergui (V) upprördes över det föreslagna  anställningsstoppet inom socialtjänsten. Behoven av sociala insatser ökar. Det finns inget som talar för att dessa åtgärder, snarare tvärt om.

Mer belysning i utsatta områden

Kim Fredriksson (SD) har lagt fram ett förslag om att utsatta områden skall bli mer upplysta med kommunal belysning samt att en sorts panikbelysning skall tändas vid omfattande slagsmål. En debatt om detta pågick under mer än en timme. SD mobiliserade större delen av sin kommungrupp i denna för dem viktiga fråga. Under debatten belystes frågan om belysning på alla tänkbara sätt. Hur många Lux krävs för att det skall fungera, kommer gängen att slåss på andra ställen, som inte är belysta och försedda med kameror, var frågeställningar som dök upp.

***

eFOLKETs reflektion: Om de sociala problemen orsakas av dåligt ljus så borde sommarhalvåret med ljusa nätter reducera problemen och Luleå vara befriade från denna problematik under deras midnattssol.

Lennart Clarstedt

You May Also Like