Eskilstuna Kommun vill att fler av stadens invånare ska kunna ta del av den offentliga konsten. På bilden ser vi från vänster: Pojken & äventyret, Rådjurskid och Gasell.

Konst i Parken Zoo flyttas!

Tre av Eskilstuna Kommuns skulpturer som står placerade i Parken Zoo ska flyttas till nya platser. De nya utplaceringarna kommer att ligga längs med Å-stråket i Eskilstuna. Flytten, som sker under våren, innebär att konstverken blir tillgängliga för fler människor.

Parken Zoo var en gång i tiden Eskilstunas Folkets Park och på området finns idag 23 av kommunens offentliga konstverk. Idag är parken inte längre kommunalt ägd och inte heller offentlig på samma sätt som den en gång i tiden var. Eskilstuna Konstmuseum ser därför över möjligheten att flytta ut konsten till Eskilstunabornas gemensamma miljö.

Under våren kommer tre skulpturer att flyttas. Välbesökta platser och ytor som saknar konst har prioriterats när placeringarna valts ut.

Konsten ska lyfta Å-stråket

– Vi arbetar för att göra konst tillgänglig för fler och är därför glada över att kunna göra den här flytten. Eskilstunaborna får fri tillgång till några av verken i den fina samling konst som idag finns i Parken Zoo, och samtidigt bidrar flytten till att göra Å-stråket mer attraktivt, säger Maria Hallberg, chef för Eskilstuna Konstmuseer.

Skulpturerna som nu ska flyttas till Rothoffsparken och Å-stråket är:

  • Pojken & äventyret, 1955, av Einar Luterkort, ska placeras i Rothoffsparken.
  • Rådjurskid, 1960, av Arvid Knöppel, ska placeras i Rohoffsparken.
  • Gasell, 1955, av Berthe Martinie, ska placeras intill ån vid Eleonoragatan/Strandgatan.

Eskilstunas riktlinjer för konstnärlig offentlig utsmyckning är:

  • Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden.
  • Konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum och ska bidra till att skapa mötesplatser och rum för gemenskap i staden.
  • Den offentliga konsten ska vara tillgänglig, skapa engagemang och delaktighet.
  • Konsten ska spegla historien genom att vara skapad i sin samtid, sticka ut och vara modig, vara innovativ och kreativ – både i sitt uttryck och i sitt presentationssätt.

Bilden visar de nya platserna för de tre skulpturerna.

Globen i Parken Zoo kunde ha flyttats

För fyra år sedan fanns långt framskridna planer på att flytta den så kallade “Globen” i Parken Zoo. Planen var att flytta den enorma kulan till Stadsparken i centrala Eskilstuna. Nu fyra år senare kan man konstatera att Globen fortfarande står kvar i Parken Zoo. Eskilstunas nöjesprofil, Peter Torsén, säger att projektet fallerade på grund av pengar. Kommunstyrelsens ordförande (S) Jimmy Jansson gav redan då klartecken för flytten av den stora kulan, men under förutsättning att näringslivet i Eskilstuna skulle stå för flyttkostnaderna. Och någonstans där gick tydligen idén i stöpet…

Arkitektfirman Tyréns gjorde en så kallad photoshop på hur det hela skulle ha kunnat se ut i Stadsparken om man flyttat den stora globen dit. Om flytten blivit av hade Jimmy Jansson en vision om att man skulle kunna använda globen som en publik scen i kommunal regi, eller som en lokal där en privat arrangör kunde ansvara för innehållet. Men nu blev det alltså inte så…

Globen stod först i Stockholm

Globen byggdes 1957 av Kooperativa Förbundet (KF) till utställningen “En värld utan gränser” på Mosebacke i Stockholm. Utställningen besöktes av ca 145.000 personer. Efter utställningen i Stockholm flyttades den runda byggnaden till Parken Zoo i Eskilstuna, där den under 1960-talet bland annat användes för att visa en rymdutställning.

Nöjesprofilen Peter Torsén, alias Walter Kurtsson, har för övrigt nya tokiga idéer på gång. Om det tänker vi på tidningen eFOLKET berätta mer i mars månad…

You May Also Like