Till vänster ser vi “Boken som arkitektur” och till höger “Tegelrenässans”.

Konst av Ulla Viotti monteras utmed Å-stråket i Eskilstuna!

Nyförvärvade tegelskulpturer av Ulla Viotti placeras vid Eskilstunaån nära Västra Munktellstaden. Samtidigt sker flytten av konstverken från Parken Zoo till Å-stråket i Eskilstuna. Det meddelar Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

– Ulla Viottis tegelskulpturer är ett viktigt tillskott till Eskilstuna Kommuns samling av offentlig konst. Det känns extra roligt att kunna placera skulpturerna i en miljö med så tydlig koppling till Munktellstadens industrihistoria och dess tegelarkitektur, säger Josefine Bolander, intendent för offentlig konst.

Tidningen eFOLKET har i en tidigare artikel berättat att tre skulpturer som stått placerade i Parken Zoo ska flyttas och istället monteras upp i Rothoffsparken och utmed Å-stråket. Ett stenkast från platsen i riktning mot området Västra Munktell, fortfarande utmed Å-stråket, ska även de två nyinköpta konstverken av Ulla Viotti monteras upp. Under vecka 11 sker flytt och montering av samtliga verk.

Två nya konstverk i tegel

Skulptören och keramikern Ulla Viotti, född i Eskilstuna 1933, arbetar i materialen lera, tegel och aluminium – men just teglet har blivit hennes signum. Viottis utomhusskulpturer återfinns i hela Sverige – glädjande nog nu även i Eskilstuna. Eskilstuna Konstmuseum har köpt in två tegelskulpturer av Ulla Viotti till kommunens samling av offentlig konst. De två konstverken går under namnen “Boken som arkitektur” från 2006 och “Tegelrenässans” från 2007.

Ulla Viotti utbildade sig på Konstfackskolan i Stockholm och vid School of Art vid Blackpool i England. Ulla Viotti finns sedan tidigare representerad i museets permanenta konstsamling med två verk.

Konst flyttas från Parken Zoo

De skulpturer som vi på tidningen eFOLKET berättat om tidigare som flyttas till Rothoffsparken och Å-stråket är “Pojken & äventyret” från 1955 av Einar Luterkort och “Rådjurskid” från 1960 av Arvid Knöppel. De två ska placeras i Rothoffsparken. Den tredje skulpturen är “Gasell” från 1955 av Berthe Martinie. Den ska placeras invid ån vid Eleonoragatan/Strandgatan.

Bilden visar de tre skulpturerna som nu flyttas från Parken Zoo. Från vänster: “Pojken & äventyret”, “Rådjurskid” och “Gasell”.

Bilden visar de nya platserna för de tre skulpturerna som flyttas från Parken Zoo.

Eskilstunas riktlinjer för konstnärlig offentlig utsmyckning är:

  • Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden.
  • Konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum och ska bidra till att skapa mötesplatser och rum för gemenskap i staden.
  • Den offentliga konsten ska vara tillgänglig, skapa engagemang och delaktighet.
  • Konsten ska spegla historien genom att vara skapad i sin samtid, sticka ut och vara modig, vara innovativ och kreativ – både i sitt uttryck och i sitt presentationssätt.

You May Also Like