Foto Tommy Andersson

Lennart Clarstedt kommenterar: Dyrare för hyresgästerna när kommunen säljer ut fastigheter

Under kommunfullmäktiges möte onsdagen den 12 juni beslutades av majoriteten Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet att Kommunfastigheter skall utreda en försäljning av fastigheter motsvarande ett värde på mellan 200 och 400 miljoner kronor.

För att få dessa intäkter efter skatt via bostadsfastigheter så motsvarar det ett försäljningsvärde på 400 – 800 miljoner kronor. Antalet lägenheter som kommer att försäljas är oklart. Antalet hyresrätter i Eskilstuna motsvarar idag cirka 33 procent av det totala fastighetsbeståndet.

Eskilstuna är därmed den kommun som ligger näst sist på listan över andelen hyresrätter. Under oss finns Norrköping. I Örebro är andelen hyresrätter 50 procent. För hyresgästerna kan det bli kostsamt om fastigheten försäljs till Viktoria Park som efter en kosmetisk renovering höjt hyrorna med 39 procent.

Det ideologiska motivet till försäljning av kommunal egendom är begripligt utifrån Moderat perspektiv. Däremot svårare att förstå utifrån ett Socialdemokratiskt perspektiv. Hela den offentliga sektorn har förvandlats till en marknad där allt kan säljas: skolor, äldrevård, badhus och fastigheter.

Samtidigt som detta sker så försämras ekonomin för näst intill all offentlig verksamhet. Det märkligaste av allt är att ingen tycks förstå sambandet, att när den offentliga sektorn alltmer privatiseras så dräneras den offentliga ekonomin. Det privata vinstintresset tar ingen social hänsyn. Privata aktörer tar tacksamt emot våra skattepengar men vill själva helst överföra sina vinster till “skatteparadisen”.

Lennart Clarstedt, eFOLKETs kommun- och landstingsreporter

You May Also Like