eFOLKET-rapport: Ekonomisk kris inom sjukvården i Sörmland

Tonläget var högt när regionfullmäktige – det som av hävd tidigare har hetat landstingsfullmäktige – tisdagen den 11 juni debatterade sjukvårdens ekonomi. Kvartalsrapporten visar på underskott för samtliga medicinska verksamheter.

Ledaren för moderaterna Magnus Leivik förklarade att det har aldrig tidigare varit så stort underskott som kvartalsrapporten nu uppvisar och att det sannolikt kommer det på årsbasis bli ännu större, troligen mer 300 miljoner kronor.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande manade till besinning:

– Läget är allvarligt men det finns positiva tendenser som att kostnaderna för hyrpersonal minskar, vårt arbete för att öka trivseln bland våra anställda visar idag att 89 procent av vår personal kan och vill rekommendera regionen som arbetsgivare.

Underskottet i vården beror främst på det fria vårdvalet. Sjukvården i Sörmland underskott kommer att klaras via det överskott eller vinst som finansavdelningen redovisar. Region Sörmlands finansavdelning har avsatt skattemedel för spekulation i aktier och värdepapper vars avkastning kompenserar med råge sjukvårdens underskott

Tommy Fågelberg (V) kommenterar denna situationen med ironi:

– Regionen får väl anställa fler börsmäklare.

Två linjer utkristalliseras, oppositionen bestående av Moderaterna, Liberalerna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår att mötet skall besluta att budgeten för hälso- och sjukvården skall förstärkas med pengar från värdepappers spekulationen,

Monica Johansson (S) företrädare för majoriteten som består av Centerpartiet samt Vård för pengarna anser att underskottet för vården kommer att täckas samt att ledningen för hälso- och sjukvården skall ta fram planer för hur kostnaderna skall minska. Detta kan innebära sparkrav för helåret 2019 på 125 miljoner kronor och detsamma för 2020, alltså totalt 250 miljoner kronor.

Oppositionen redovisar inte vilka åtgärder de vill vidta för att minska de ökade sjukvårdskostnaderna. De kritiserar majoriteten för bristande ledarskap för de inte gör politiska prioriteringar för att minska vårdens kostnadsutveckling.

Monica Johansson förklarade:

– Näst intill varje landsting har samma ekonomiska svårigheter som region Sörmland. Arbetet för att få en budget i balans är ett långsiktigt. Organisationen måste få arbetsro. Vi skall undvika att skapa oro bland våra anställda.

En reflektion från eFOLKETs utsände medarbetare:

Kostnadsökningen inom sjukvården beror till stor del på det fria vårdvalet. Denna ökning beror på att vården inte förmår ge den behandling, det vill säga vård till patienten inom sex månader som regelverket påbjuder. Men efter sex månader kan den vårdsökande vända sig till vårdgivare utanför regionens verksamhet.

Sjukvårdens resurser räcker i dagsläget inte till. Nu väntas dessutom mer besparingar, som troligen kommer att öka efterfrågan av det fria vårdvalet med ökade kostnader som följd.

Det finns ingen genväg för att möta befolkningens efterfrågan på vård. Den på sikt mest kostnadseffektiva insatsen är att investera så att vården löser problemen i egen regi.

Att finansiera offentlig verksamhet via spekulation i värdepapper och aktier är givetvis väldigt märkligt och på sikt naturligtvis riskabelt.  Läget blir ohållbart genast den dag konjunkturen änder neråt och värdet att aktier och andra värdepapper minskar.

Lennart Clarstedt,

eFOLKETs kommun- och landstingsreporter.

You May Also Like