Raskravallerna i Tulsa – en bortträngd tragedi

31 maj 1921 massakrerades flera hundra svarta amerikaner under raskravaller i Tulsa, Oklahoma. Denna händelse är okänd bland de flesta amerikaner och förtegs av stora delar av media ända fram till 1990-talet. Först på senare år har USA:s näst blodigaste våldsdåd genom historien fått någon form av erkännande.

På alla hjärtans dag gick en ung tonårskille in på en gymnasieskola i Parkland, Florida och tog livet av 17 andra tonåringar med hjälp av ett skjutvapen. Återigen gjorde det ständigt närvarande våldet sig påmind i USA. Dådet som den 19-åriga Nikolas Cruz utförde är det fjärde dödligaste skolattentatet i USA:s historia.

Det är intressant att granska statistik över dödliga dåd som ägt rum i USA genom historien, den talar bland annat om för oss att skolskjutningar av den typ som Nikolas Cruz utförde för ett par veckor sedan inte på något sätt är ett nytt fenomen, men att de har blivit allt vanligare och dödligare. Av USA:s tio dödligaste skolskjutningar har sju inträffat efter år 2000.

I höstas sköt en 64-årig man ihjäl 58 människor från ett hotellfönster i Las Vegas. Detta dåd är den dödligaste masskjutningen i USA. I november utfördes ett terrordåd på Manhattan, då en man körde över fotgängare med en bil och lämnade åtta döda efter sig. Samma månad sköts 27 människor ihjäl i en kyrka i Texas, av en religiös extremist. Och så dådet i Parkland, som med sina 17 offer, för evigt skriver sig in i de amerikanska historieböckerna.

Det är med denna statistik lätt att bilda sig uppfattningen om att de amerikanska historieböckerna i framtiden kommer berätta om allt blodigare och groteskare dåd. Men ibland är dessa böcker väldigt missvisande, och tenderar att sålla bort vissa bitar av historien. En sådan historisk bit är det som inträffade i Tulsa, Oklahoma i maj-juni 1921. I följande kommer händelsen i Tulsa att beskrivas.

Raskravallerna i Tulsa Oklahoma 1921

Tänk er att en nyhetsreporter talar om en händelse där en organiserad mobb attackerat ett avgränsat område med en viss folkgrupp boendes i. Reportern berättar att mobben skjutit ihjäl oskyldiga i detta område och tänt eld på deras hem och affärer. Nyhetsreportern berättar också att polisen varit med och samarbetat med mobben, skjutit på områdets boende och sedan arresterat de överlevande och fört dem till interneringsläger. Flygplan har också använts i attacken, berättar reportern, flygplanen har använts för att bomba områdets byggnader med dynamit. Till sist berättar reportern att de attackerande efter attacken arbetat för att beslagta marken från de attackerade, för att där utveckla industrier. Vilket land skulle du tänka dig att denna händelse utspelat sig i? Burma, med dess attacker på rohingier? Assads Syrien? Naziockuperade Polen? Få skulle nog gissa USA. Men så är fallet.

Greenwood – ”Black Wall Street”

Under 1800-talets slut hittades olja i trakterna kring Tulsa. Detta var anledningen till att många nybyggare sökte sig till Oklahoma, som innan fungerat som en plats dit man fördrivit flera indianstammar. Med de vita nybyggarna kom även svarta nybyggare som önskade sig ett bättre liv än det de haft i sydstaterna. År 1890 bodde 3000 svarta i Oklahoma, tio år senare hade denna grupp ökat till 55 000.

I Oklahoma rådde sedan 1907 de så kallade ”Jim Crow-lagarna”. Vita och svarta var med dessa lagar fysiskt separerade från varandra, ifall ett område beboddes av mer än 75 procent svarta fick en vit inte bo där, och likaså för en svart i ett vitt område. Svarta och vita fick heller inte handla från samma affärer. I denna lagstadgade verklighet bildade de svarta invånarna i Tulsa sitt eget område i den nordöstra delen av staden, områdets namn var Greenwood.

1921 var Greenwood den rikaste svarta stadsdelen i USA. Den svarta befolkningen gynnades av oljeinkomsterna och producerade varor som de vita i Tulsa var beroende av. De svarta var så kallade lokalpatrioter och handlade nästan enbart inom det egna området, en dollarsedel kunde cirkulera 100-talet gånger utan att lämna Greenwood. I Greenwood fanns 108 affärer, 15 läkarkliniker och två teatrar. I Greenwood bodde också, vad som kallades, USA:s skickligaste kirurg. Flera av områdets invånare levde luxuösa liv, och de vita i Tulsa betraktade hur dessa bar diamanter och sidenkostymer. Greenwood växte vid denna tid både ekonomiskt och befolkningsmässigt, 1921 var antalet invånare 11 000, i en stad på 100 000. Även skolan fungerade bra i Greenwood, och ryktet spred sig över landet om denna. Det gick så bra för området att den i folkmun kom att kallas ”Black Wall Street”.

Black Wall Street

Spänningar mellan vita och svarta

I samband med att de svarta amerikanerna i större utsträckning började flytta norrut under början av 1900-talet, uppstod spänningar mellan de vita och svarta. 1915 återupplivades Ku Klux Klan och inledde sin terrorisering av de svarta. 1919 var ett oroligt år med 25 olika raskravaller i landet, det blodigaste i Chicago där 38 svarta dog och 1000 blev hemlösa.

I Oklahoma var läget mellan de vita och svarta också mycket spänd. Klanen hade en stark närvaro i staten, i Tulsa fanns 3 200 medlemmar. Många av dessa var återvändare från första världskriget. Bland de vita Tulsa-invånarna var fattigdom inte ovanligt, och att se dem välmående i Greenwood, sved i deras ögon. Greenwoods framgång var ett bevis på att de svarta inte var av en underlägsen ras, och att de faktiskt letat sig över många vita Tulsa-bors levnadsstandard. Hetsen bland klanmedlemmarna var enorm, och Tulsa blev mer och mer lik en krutdurk som väntade på en gnista.

Ku Klux Klan i Tulsa

31 maj 1921 – kravallerna börjar

Den som utlöste explosionen var arresteringen av en 19-årig svart man vid namn Dick Rowland. Rowland hade den 30 maj arresterats av polisen, anklagad för våldtäkt på en 17-årig vit flicka på ett hotell. I stadspressen spred sig nyheten snabbt och en vit lynchmobb bildades utanför Tulsahäktet den 31 maj. Mobben var 400 man stor och krävde att Rowland skulle lämnas ut till dem. Året innan hade en man släpats ut från häktet och blivit ihjälslagen, och när nyheten om den ilskna mobben nådde Greenwood fruktade dess invånare att samma öde skulle drabba Rowland. Omkring 75 svarta beväpnade män tog sig till häktet för att försvara den arresterade. Utanför häktet hade mobben växt till 2000 man, också bland dem var många beväpnade.

Vakterna i häktet försöker avhysa de båda grupperna, men det var lönlöst. Grupperna drabbade samman och började skjuta på varandra. Utanför häktet tror man att omkring tio vita och två svarta låg döda på marken efter sammandrabbningen. Eftersom de svarta var numerärt underlägsna flydde dem platsen.

Efter häktessammandrabbningen var infernot igång. Tusentals vita gick ihop och kraftsamlade för att storma Greenwood. Inne i Greenwood sköt den vansinniga mobben ihjäl oskyldiga på gatorna och började sätta eld på områdets byggnader. Ett vittne, som var barn vid tidpunkten, berättade hur män tog sig in i hennes hus, och att dem där inne inte på något sätt var ute efter att stjäla något, utan bara gick in för att bränna ner huset till grunden. Flera vittnen har också berättat hur flygplan flög över Greenwood, och släppte explosiva föremål på byggnaderna. Dessa påståenden om flygplan har inte kunnat styrkas, men bevisen är väldigt starka. Många poliser slöt upp med mobben och sköt på Greenwoods invånare. Polisen fångade in så många svarta dem kunde, för att göra det lättare för mobben att totalförstöra området. Några av Greenwoods invånare gjorde motstånd, men efter några timmar var hela området tömt och Greenwood kunde helt brännas ner.

Ett totalförstört Greenwood

Efterspelet

Samtliga Greenwoods 35 kvarter jämnades med grunden och lämnade 10 000 människor hemlösa. Man tror att omkring 300 människor dödades. Det gör det till det värsta våldsdådet i USA efter 9/11.

Efter 17 timmar av kravaller anlände nationalgardet, som avväpnade den vita mobben. Dessa fick order att återvända hem, ingen av dem skulle någonsin ställas inför rätta. För invånarna i Greenwood blev det värre. Totalt 6000 svarta fördes till olika interneringsläger, som inrättats i Tulsas parker och arenor. De flesta fick sitta i lägren i flera dagar, utan någon som helst kontakt med myndigheterna. När de väl släpptes blev de inhysta i tältläger som Röda Korset upprättat. Tulsas politiker lovade att hjälpa de utsatta att återuppbygga Greenwood, men istället drogs en process igång för att kunna bygga industrier på marken. Det försöket misslyckades dock och Greenwood kunde återuppbyggas. De svarta fick ingen som helst ekonomisk hjälp i återuppbyggandet, och området blev aldrig vad det en gång varit. Sedan 1970-talet går en motorväg genom stora delar av det som en gång var Greenwood.

Tulsa led ekonomiskt efter kravallerna, då staden var beroende av de varor som producerades i Greenwood. Kravallerna har förtigits och i USA är det få som känner till den i dag, för att inte tala om hur okänd den är utanför landet. Det var först på 1990-talet som utredningar tillsattes kring händelsen. I dag finns det minnesmonument i Tulsa som påminner dess invånare om kravallerna, och de anhöriga till de drabbade har fått en viss ersättning. Tyvärr fick få av de som drabbades av kravallerna uppleva detta erkännande.

Vad gäller Dick Rowland så överlevde och frikändes han. Men hela hans hemområde fick istället ta smällen.

Linus Bouvin

You May Also Like