Insändare: Industrin stärker hela landet

Industrin är en jobbmotor i hela Sverige, och exportinkomsterna från den gör att vi kan ha en fungerande välfärd genom hela livet. Därför behöver vi en regering som förstår industrins betydelse, och som fortsätter satsa på export och innovation.

För att industrin ska vara framgångsrik krävs en infrastruktur som lever upp till både människors och industrins behov. Vägar och järnvägar måste kunna leverera gods och produkter som vi tillverkar, och vi industriarbetare måste tryggt kunna ta oss till jobbet. Vi behöver investeringar – inte skattesänkningar!

I dag händer det att industriarbetare måste tacka nej till jobberbjudanden på grund av bostadsbrist. Det krossar livsdrömmar men hämmar även industrins utveckling. Därför vill vi se fortsatta satsningar på fler och billiga hyresrätter.

En socialdemokratiskt ledd regering ger de bästa förutsättningarna för att våra krav ska bli verklighet. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri. Tillsammans stärker vi Sverige.

Joakim Rönnberg
IF Metall Mälardalen

You May Also Like