Insändare: Industrin stärker hela landet

Industrin är en jobbmotor i hela Sverige, och exportinkomsterna från den gör att vi kan ha en fungerande välfärd genom hela livet. Därför behöver vi en regering som förstår industrins betydelse, och som fortsätter satsa på export och innovation.

För att industrin ska vara framgångsrik krävs en infrastruktur som lever upp till både människors och industrins behov. Vägar och järnvägar måste kunna leverera gods och produkter som vi tillverkar, och vi industriarbetare måste tryggt kunna ta oss till jobbet. Vi behöver investeringar – inte skattesänkningar!

I dag händer det att industriarbetare måste tacka nej till jobberbjudanden på grund av bostadsbrist. Det krossar livsdrömmar men hämmar även industrins utveckling. Därför vill vi se fortsatta satsningar på fler och billiga hyresrätter.

En socialdemokratiskt ledd regering ger de bästa förutsättningarna för att våra krav ska bli verklighet. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri. Tillsammans stärker vi Sverige.

Joakim Rönnberg
IF Metall Mälardalen

Liknande artiklar:
När vi blir sjuka eller arbetslösa ska våra gemensamma trygghetsförsäkringar hjälpa oss tillbaka till arbete
Hej Jimmy Jag heter Tobias, sosse och 37, ett par år yngre än du. Kommer
Naivt sa Bill. Korkat sa Bull. Skribenterna lever i en förfluten värld. Det som har
Den tidigare brittiske Labourledaren Neil Kinnock gjorde en gång den cyniska noteringen att “lojalitet är