Några av de i aktionen deltagande aktivisterna. Foto: Rolf Waltersson.

FN-resolution följdes upp. Eskilstunaborna informerades om USA:s grymma blockad mot Kuba

I lördags (3/7) genomförde medlemmar i Svensk-Kubanska Föreningens Eskilstuna-avdelning en aktion i stadens centrum. Syftet var att sprida information om den ekonomiska blockad mot Kuba som USA:s regeringar sedan 1962 bedrivit mot Kuba.  Ett flygblad delades ut till förbipasserande, och en nyutkommen bok om Kubas läkarbrigader fanns till försäljning.

Aktionen i Eskilstuna anknöt till den resolution som nyligen med bedövande majoritet antogs av FN:s generalförsamling. Resolutionen, som fördömde USA:s blockad mot Kuba, fick stöd av 184 medlemsländer. Endast Israel röstade med Biden-regeringen.

USA-regeringen har i dagarna ytterligare understrukit sin beslutsamhet att, trots FN-resolutionen, fortsätta med blockaden, som av Trump-administrationen i flera avseenden skärptes. Liksom Trumps och tidigare administrationer hävdar Bidens regering att blockadpolitiken är ett uttryck för omsorg om kubanernas väl och ve.

Blockaden och USA:s stöd till det kubanska folket

Den gängse uppfattningen i Latinamerika och runt om i världen är att den kapitalistiska stormaktens 60-åriga blockad har sin grund i en anti-socialistisk strävan att kväva Kuba som varande ett för stormakten och högern i Latinamerika farligt och utmanande exempel.

You May Also Like