Thomas Bergqvist, kommunpolis i Eskilstuna

Poliser i Eskilstuna känner oro: “Samordnade och genomtänkta satsningar krävs”

Narkotikamissbruket är omfattande och en stor orsak till det grövre våldet i Eskilstuna. Ungdomar finansierar sitt missbruk och leverne genom kriminalitet; som stölder och försäljning av droger.

– Brottsutvecklingen i vår kommun är oroväckande, säger Thomas Bergqvist, kommunpolis i Eskilstuna.

Utvecklingen har förvärrats under de senaste 15 åren. Tystnadskulturen breder ut sig och narkotikahandeln sker öppet. Missbruket av narkotika är omfattande. Gängkulturen, med grova våldsinslag, hårdnar på grund av konkurrensen om på narkotikamarknaden. En marknad som omsätter stora belopp.

Polisen i Eskilstuna har en strategi som är på både kort och lång sikt. En strategisk plan som är uppbyggd kring tre faser, enligt en modell utarbetad av Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Den första fasen börjar nu ta form. Den innehåller en grundläggande kartläggning av utsatta områden, narkotikaförsäljning och platser där försäljningen äger rum.

Kartläggningen är omfattande och kommer ge polisen och kommunen förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Men en svårighet för polisen har varit att rekrytera de områdespoliser som skall utföra det huvudsakliga arbetet i de utsatta områdena.

– Det bör vara poliser med mångårig erfarenhet med kunskap och engagemang för arbetsuppgiften för att få bästa resultat säger Thomas Bergqvist.

Flertalet av de boende i de utsatta områdena påverkas av de fåtal som har gängkultur som norm.

– De fungerar som när en droppe olja i ett vattenkärl förgiftas allt vatten, menar Thomas Bergqvist, och fortsätter resonemanget:

– Orsaken till kommunens problem har sin grund i flera faktorer. Eskilstuna har en hög arbetslöshet, och dessutom lämnar en alltför stor mängd ungdomar  grundskolan och gymnasiet utan att vara godkända.

– Migrationspolitiken är generös, men har brister. Många invandrare får inte tillräcklig hjälp för att ta sig in i samhället, få jobb och möjlighet att bli ekonomiskt självförsörjande. Den skadliga effekten av detta drabbar bland annat barn och ungdomar.

Den omfattande narkotikamarknaden och är den främsta orsaken till det grövre våldet i Eskilstuna.

Enligt polisens strategiplan så måste åtgärderna inriktas mot den öppna gatuförsäljningen. Men utan motsvarande strategiplan från socialtjänsten sida så kommer den framtida tryggheten för Eskilstunas invånare inte att kunna uppnås. Socialtjänsten hänvisar till underskott i sina finanser som skäl till varför de inte kan medverka i en samlad kraftfull satsning tillsammans med polisen mot det ökade våldet och otryggheten, som i så hög grad orsakas av missbruket

Lennart Clarstedt

You May Also Like