eFOLKETs chefredaktör: “SVT ute på djupt vatten!”

SVT använde härskarteknik för att trycka ner Feministiskt Perspektiv EU-kandidat Soraya Post i intervjun inför EU-valet. Hennes korrekta svar att Ryssland inte rustar upp sin krigsmakt, möttes med hån av SVT intervjuare och kommentatorer (SVT Aktuellt, 2019 05 14 kl 2.11.50)

Soraya Post hade i intervjun fått frågan:
Många är ju oroliga för ett allt mer aggressivt Ryssland, är du det?

Soraya Post svarade:
Nej, inte som det ser ut nu. Rysslands rustar inte upp.

SVT:s intervjuare:
– Rysslands rustar inte upp?

Soraya Post:
– Dom ökar ju inte sin försvarsbudget.

SVT:s intervjuare:
– Gör dom inte?

Det är ju faktum att Ryssland inte rustar upp, ändå kastar sig intervjuarna över Soraya Post, som om hon skulle ha kommit med ett lögnaktigt påstående. När Soraya Post inte viker sig kastar den andra intervjuaren fram följande påstående i form av en fråga:

Vad ska EU göra då om Ryssland till exempel skulle angripa de baltiska staterna.

Varför ska en kandidat till EU-parlamentet svara på en så hypotetiska frågor? En idag mycket mer relevant och aktuell fråga vore ju att diskutera hur EU bör agera för att försöka förhindra ett US-amerikanska angrepp på Iran. Eller hur man ställer sig till att Sverige inte har skrivit under FN:s resolution om kärnvapenförbud.

Det finns ju flera skäl för att diskutera dessa frågor. Då USA trappar upp konflikten och hoten mot Iran, så kommer det att få återverkningar i Europa. Om krigshandlingar bryter ut så kommer detta direkt att påverka energiförsörjning i det olje- och naturgasfattiga Europa och därmed även EU-länderna ekonomi. Dessutom riskerar ju USA:s agerande att öka risken för spridning av kärnvapen.

I nyhetsmagasinet Aktuellt samma kväll kommenterade Mats Knutsson svaret från Soraya Post, där hon korrekt säger att Ryssland inte rustar upp. Mats Knutsson säger:

Det kändes som om hon var ute på djupt vatten. Enligt de flesta bedömare har ju Ryssland fördubblat sin militärbudget sedan 2005.

Fakta är ju, enligt det internationella fredsforskningsinstitutet Sipri, att Rysslands militärbudget minskade med 19 procent från 2016 till 2017 och med ytterligare 3,5 procent från 2017 till 2018. Kostnaderna 2018 var därmed 22 procent lägre än de hade varit två år tidigare.

Idag är Rysslands militärutgifter alltså på väg neråt. Kostnaderna ökade dock från 2005 till 2015, men då från en mycket låg nivå.

I slutskedet av kalla kriget var Sovjetunions försvarskostnader ungefär hälften så stora som USA:s, femton år senare var Rysslands kostnader endast en tiondel vad Sovjetunionens hade varit, vilket innebar USA då lade ner 20 gånger så mycket mer på vapen och soldater än vad Ryssland gjorde.

När kalla kriget tog slut upplöstes Warszawapakten och USA:s dåvarande president George Bush (den äldre) lovade att NATO inte skulle expandera. Femton år senare hade Nato växt genom hela Östeuropa fram till Rysslands gränser. Det var då Ryssland började återupprusta sin krigsmakt.

Trots upprustning motsvarar numera Rysslands kostnader mindre än en tiondel av USA:s kostnader för krigsmakten.

Storbritannien, Frankrikes och Tyskland är de tre största Natoländerna i Europa. Deras sammanlagda försvarsbudgetar är två och en halv gånger större än den ryska försvarsbudgeten. I fjol 2018 var Frankrikes egna kostnaderna för krigsmakten till och med 4 procent högre än Rysslands.

Per invånare lägger USA ner 10,5 gånger så mycket pengar på krigsmakten som Ryssland, Storbritannien lägger ner 1,8 gånger mer, Tyskland, 1,4 gånger mer och Frankrike 2,2 gånger mer än Ryssland.

De tre europeiska stormakterna är ju relativt små ytmässigt, så Ryssland har ett betydligt större land att försvar. Per kvadratmeter landyta så satsar Storbritannien 56 gånger mer pengar på krigmakten än vad Ryssland gör. Tyskland 39 gånger mer och Frankrike 28 gånger mer samt USA cirka 10 gånger mer.

Kanonerna står tydligen tätt i Storbritannien. Det är ju märkligt att det ska vara så dyrt, att det kostar nästan lika mycket att försvarar den lilla brittiska ön i Nordsjön, som det gör att försvara ett land som sträcker sig från Östersjön till Stilla Havet och från Norra Ishavet till Svarta Havet.

I ett internationellt perspektiv och speciellt jämfört med Natoländerna, Saudiarabien och Kina ligger Rysslands kostnader för krigsmakten uppseendeväckande lågt. Och som sagt, kostnaderna har dessutom sänkts de senaste två åren.

Mats Knutsson medger att “det har skett en viss nedgång” i Ryssland de senaste åren.” Det Knutsson kallar viss nedgång är alltså en sänkning med över 20 procent, samtidigt som det sker en stark upprustning i USA och övriga Natoländerna samt Kina, och Indien.

Mats Knutsson använder tydligen också en spåkula för att kunna trycka ner Soraya Post:

Nu ökar åter oljepriserna och det är möjligt att den ryska staten får mer inkomster för att fortsätta den här upprutningen.

Snacka om att vara ”ute på djupt vatten”!

***

En kommentar till texten: Observera att varenda öre som går till så kallat “militärt försvar”, går till att forska fram och tillverka vapen som dödar människor och ödelägger städer, bostäder, odlingsmark och skogar.Dessutom till att att låsa massor med människor i träning och förberedelser för massmord. Och när kriget bryter ut inträder den stora mordorgien, förstörelsen och ödeläggelsen. Militarismen måste nu bekämpas konsekvent och kompromisslöst. Det finns alltså all anledning att kritisera militärrustning i alla länder.

Det gäller givetvis även för Ryssland. Men för den skulle finns det ingen orsak att ge en felaktig beskrivning av Rysslands rustningar! Idag är det USA och NATO som driver upp rustningsspiralen – inte Ryssland! Ryssland blir i det sammanhanget bara ett instrument, som Pentagons propagandister använder för att driva på den militära upprustningen.

Det är löjligt att utmåla som Rysslands som det stora hotet mot fred, när samtidigt USA har varit i krig oavbrutet i snart 20 år och har bombat och invaderat länder i tre världsdelar under den tiden.

Det är också från Washington budskapet om att stoppa länder och människor från att ta beslut om att förbjuda kärnvapen.

Det är beklämmande att journalister på Public Service i Sverige låter sig enrolleras i Natos och vapenlobbyns kampanjer!

Om SVT:s utfrågare hade velat ställa en relevant fråga om militära hoten mot Sverige borde de ha tagit upp kärnvapenhotet, som är  ett mycket mer allvarligt hot mot Sverige.

I en väpnad konflikt mellan någon av kärnvapenmakten finns alltid en risk för kärnvapenkrig. Om ett kärnvapenkrig skulle bryta ut i Europa så skulle följderna bli katastrofala för Sverige även om vårt land inte är involverat i kriget.

Detta är det stora hotet mot Sverige. Det är en skam av svenska politiker inte har modet att gå emot USA och skriva under FN:s resolution om kärnvapenförbud.

Foste Hjälte

You May Also Like