Behöver aldrig gå till arbetsförmedlingen ! Foto: Pixabay.

När samhället sviker: En artikelserie om arbetslösa och Arbetsförmedlingens haveri – del 4

Denna del är en avslutande kommentar till föregående artiklar.

Den artikelserie som ni nu läst var från början inte tänkt att bli en serie. Men när jag började skriva insåg jag snabbt att det fanns så mycket att kommentera när det gäller detta ämne, att allt jag ville ha sagt omöjligen skulle rymmas i en vanlig nyhetsartikel.

Kritik har det varit gott om i denna serie. Jag har försökt varva kritiken utifrån statistisk fakta och utsagor ifrån människor som befunnit sig inom det jag kritiserat. Jag tror att denna metod kunnat påvisa hur irrationella och inhumana samhällets åtgärder för långtidsarbetslösa är.

Nuvarande plan för Arbetsförmedlingen är att de privata aktörerna helt ska ha tagit över allt som har med stöttning att göra tills nästa år. Ifall det blir ett politiskt maktskifte 2022 kommer säkerligen Arbetsförmedlingen att läggas ner helt. De borgerliga partierna har länge velat montera ner Sveriges minst omtyckta myndighet.

Man kan kanske tycka att det, med tanke på hur Arbetsförmedlingen fungerar idag, är lika bra att lägga ner den. Till de som sitter med denna åsikt vill jag då trycka på att vi ska rikta vår sympati mot de tappra själar som orkar arbeta kvar i en myndighet som uppenbart har lämnats till att gå på grund. Det är inte de anställdas fel att Arbetsförmedlingen befinner sig i haveri. Skulden ska helt läggas på de politiker som i flera år dränerat myndigheten på pengar och kompetens.

Ett annat argument mot att lägga ner Arbetsförmedlingen är att vi helt förlorar vår möjlighet att hjälpa de långtidsarbetslösa ifall vi gör det. Utan Arbetsförmedlingen saknar vi verktyg till att genomföra riktade samhällsinsatser. Istället läggs all makt, kapacitet och förmåga i händerna på privata aktörer. Aktörer som aldrig kommer kunna utföra en enda handling utan att ha med det ekonomiska vinstintresset i sin kalkyl.

Det finns säkerligen många sätt att på ett effektivt sätt hjälpa de långtidsarbetslösa, som inte behöver ske i Arbetsförmedlingens regi. Det är möjligt att vi behöver se bortanför myndighetens gränser ifall vi ska komma tillrätta med de stora problem som ligger framför oss. Men dessa lösningar måste alltid anordnas av samhället för samhället. Inte av aktörer som arbetar för att deras aktieutdelningar ska bli större.

Vi som samhälle har en skyldighet i att göra vad vi kan för att alla ska ha ett arbete. Den uppgiften tar vi oss an tillsammans och vi ska vara stolta över att vi har den möjligheten. Med en nedläggning av Arbetsförmedlingen förlorar vi denna möjlighet, och det är därför vi måste motsätta oss den.

Arbetsförmedlingen må kunna liknas vid en slö, förkalkad och ineffektiv maskin, men den är åtminstone en grund att bygga ifrån.

Linus Bouvin

Läs mer:

You May Also Like