Som utbildad läkare får man ju i alla fall jobb! Foto av Tim Samuel från Pexels.

När samhället sviker: En artikelserie om arbetslösa och Arbetsförmedlingens haveri– del 2

När en arbetslös person varit utan arbete i över 300 dagar klassas denne som långtidsarbetslös. Det Arbetsförmedlingen då erbjuder den långtidsarbetslöse är att skrivas in och bli deltagare i arbetsmarknadsåtgärden “Stöd & matchning”. I detta skede är det meningen att deltagaren ska få hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden, då det är uppenbart att förutsättningarna att själv ordna sig ett arbete, inte är jättestora för deltagaren.

Men det är inte Arbetsförmedlingens handläggare som hjälper de långtidsarbetslösa ut i arbete. Det är istället privata jobbcoach-företag som möter upp och tar sig an de arbetssökande när dessa väl skrivit in sig. jobbcoach-företagen får betalt av Arbetsförmedlingen för att ordna arbete, praktikplatser eller utbildningar till deltagarna. Det finns idag en uppsjö av företag som sysslar med Stöd & matchning, och de konkurrerar mot varandra om att locka till sig de långtidsarbetslösa.

För det är nämligen så att deltagaren själv får välja vilket jobbcoach-företag hen vill få stöd ifrån. Detta är ett “privilegium” som Arbetsförmedlingen erbjuder deltagarna. Många är de generösa och kreativt uttänkta erbjudanden som företagen försöker locka sina potentiella kunder med. Allt från iPads, till kurser där deltagarna kombinerar CV-skrivande med delfinsång och fotbad, erbjuds.

I förra delen nämndes att en stor del av deltagarna som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är äldre och nyanlända, vilkas chanser att få ett arbete är små. Det är i denna grupp vi hittar majoriteten av deltagarna i Stöd & matchning. Dessa individer har ofta varit arbetslösa under lång tid och är vana vid att skickas från det ena jobbcoach-företaget till det andra. Deras chanser att få arbete må vara minimala, men som en kassako för företagen duger de alldeles utmärkt.

1,2 miljarder var vad Arbetsförmedlingen betalade för jobbcoach-företagens tjänster år 2017. För en deltagare får företagen mellan 180-280 kr per dag, beroende på hur långt ifrån arbetsmarknaden deltagaren står. Ifall företagen snabbt får ut deltagaren i arbete eller studier adderas en bonus på den fasta ersättningen. Den maximala summan företagen kan tjäna på en deltagare är 36 200 kr.

Jobbcoach-företagen är inte bara kreativa när det kommer till att locka deltagare. De är även kreativa när det kommer till att få tag i pengar. Företagen är nämligen ofta också bemanningsföretag som anställer deltagarna i det egna företaget.

På så sätt erövrar bemanningsföretagen den snabbhetsbonus som Arbetsförmedlingen betalar ut, plus att de får pengar från det företag som i sin tur hyr in den deltagare som bemanningsföretaget fått till sig från Arbetsförmedlingen. Bemanningsföretaget får alltså betalt från två håll för en och samma person. Som om inte detta vore nog får bemanningsföretaget av Arbetsförmedlingen betalt för den kostnad som blir av att ha deltagaren anställd i företaget. Denna ersättning kallas för “lönestöd” och uppgår till 80 procent av den totala kostnaden.

Det har alltså blivit synnerligen lukrativt för privata näringsidkare att ge sig in på den nedbantade, och idag handlingsförlamade Arbetsförmedlingens område. Ifall det var så att de långtidsarbetslösa kom ut i arbete, kanske inte jobbcoach-företagens verksamhet skulle smaka så bistert. Men ser man till deras prestationer blir man allt annat än optimistisk. År 2018 kom bara 16 procent av 91 000 deltagare i Stöd & matchning ut i arbete.

Det som idag erbjuds de långtidsarbetslösa är verksamheter som ska göra att det på pappret ser ut som att de inte är arbetslösa. Konsekvensen av detta bedrägeri blir att utsatta människor vallas från det ena jobbcoach-företaget till det andra. Arbetsförmedlingen har, genom politikernas nedskärningar, blivit dysfunktionell och avhumaniserad. Myndighetens sätt att fungera vallar inte bara de långtidsarbetslösa in i händerna på profitörer, utan den vallar dem också in i misstro och uppgivenhet.

I följande avsnitt kommer vi att få ta del av citat från två män som båda vet hur det är att vara arbetslösa under en längre tid. De har båda stått och stampat frustrerat i Arbetsförmedlingens lokaler och deltagit i CV-kurs efter CV-kurs. De har ärrats av sin tid innanför Arbetsförmedlingens kontrollerande ramar, och vill nu dela med sig av sina upplevelser.

Linus Bouvin

You May Also Like