Schism mellan USA och Israel

Obama-administrationen slutar sina dagar i kontroverser. Det hela handlar om en plötslig spricka som uppkommit mellan regeringarna i Tel Aviv och Washington, i samband med att USA avstått från att använda sin vetorätt i samband med en resolutionsomröstning i FN:s säkerhetsråd.

Resolutionen är från början framdriven av Egypten och handlar om en bannlysning av fortsatt israelisk utvidgning på Västbanken. Dock drogs resolutionen tillbaka efter påtryckningar från USA:s blivande administration under Donald Trump. Några trodde nog då att processen skulle sluta där, men bevisligen finns ett stort stöd inom säkerhetsrådet för resolutionens innehåll, eftersom andra medlemmar beslöt sig för att ändå driva fram den. Det hela slutade med 14 Ja-röster mot USA:s nedlagda.

En omedelbar reaktion blev ursinniga protester från Israels regering. Aldrig tidigare har USA vägrat Israel ett veto, och regeringen under Benjamin Netanyahu betraktar sig som förrådd. Nu hotar regeringen med indragna bidrag till FN. Netanyahu har även tillkallat samtliga ambassadörer från rådet för en missnöjesyttring. Den enda ambassadör som inte fått en inbjudan är den amerikanske.

Även från oppositionellt håll i USA yttras protester. Den republikanske före detta ambassadören, John Bolton menar att Obama-administrationens agerande inte är ett knivhugg i ryggen på Israel, utan ett hugg rätt i hjärtat. Den blivande presidenten har även framlagt sin ståndpunkt. Trump beskriver hela schismen som sorglig och ber Israel att hålla ut fram till den 20 Januari. ”Då ska jag komma till undsättning”, lovar han.

Några av de mest bullrande reaktionerna kommer från Ron Dermer, Israels ambassadör i USA, som menar att det är USA som är upphovsmannen bakom resolutionen och som nu gömmer sig bakom lakejer inom säkerhetsrådet. Bevisen som bygger upp denna anklagelse tänker Israel visa upp för Donald Trump när han väl är installerad som president, har Dermer sagt. Hittills har medlemmar ur Obamas administration förnekat anklagelserna som haglat över dem, men från presidenten själv är allt än så länge tyst.

You May Also Like