Bildskapare: kalhh / Pixabay.

Efter DCA-omröstningen: “Sverige är nu en banan-monarki!”

Peter Widén:

Så har då DCA avtalet bejakats i en omröstning i Sveriges Riksdag. Avtalet innebär att USA nu får 17 militärbaser i Sverige där man själv ställer och styr. Där USA beslutar om vapen och aktiviteter.

Enbart Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot. Liksom två så kallade “vildar”. En av dem är uppenbarligen Jamal El-Haj, den ur socialdemokraterna uteslutne riksdagsmannen med palestinska rötter. En palestinsk utesluten socialdemokrat blev den ende socialdemokraten i vår riksdag som stod upp för arbetarrörelsen och våra demokratiska intressen och motsatte sej USA-imperialistiska baser på svenskt territorium. Skam över övriga socialdemokratiska riksdagsledamöter! Alla borgerliga riksdagsledamöter röstade givetvis för underkastelse under USA.

Detta är en fullständig omvälvning. Sverige är nu en banan-monarki. Den svenska krigsmakten är genom DCA-avtalet och NATO-anslutningen en underordnad del av den USA-ledda västimperialismens krigsmaskin. Med motiveringen att vi söker hjälp mot Ryssland har vi underordnat oss den mångdubbelt starkare imperialistmakten.

De US-amerikanska militärbaserna kommer att utgöra ett permanent hot mot våra demokratiska rättigheter. USA har en över 200-årig historia av militära aktioner mot alla som inte rättar sej efter USA:s härskarklass intressen. Från folkmord och etnisk rensning riktad mot ursprungsbefolkningen, Nordamerikas indianer, till 1900 och 2000-talets attacker på stater och rörelser som inte rättar sej efter den US-amerikanska kapitalismens diktat.

Kom ihåg Iran 1953, Guatemala 1954, Kuba 1961, Indonesien 1965, Chile 1973, allt stöd till militärdiktaturerna i Latinamerika, krigen i Vietnam,Kambodja, Laos,Afghanistan, Irak och det massiva avgörande stödet till det koloniala projektet Israel genom alla år, liksom stödet till apartheidregimen i Sydafrika ända till slutet. Överallt där arbetarregeringar försökt komma till makten har USA agerat för att förhindra det.

Är det någon som är så naiv att han/hon tror att US-amerikanska militärenheter på baser i Sverige stillatigande skulle acceptera att till exempel en radikal arbetarregering med verkligt socialistiska ambitioner genom demokratiska val skulle få vinna regeringsmakten? Den som till äventyrs har sådana illusioner bör studera den US-amerikanska utrikespolitikens historia. Börja med Chile 1973 eller varför inte med USA:s agerande i Italien under hela efterkrigstiden.

Det duger inte att acceptera att DCA-avtalet nu antagits av riksdagen och begränsa sej till att förhindra att US-amerikanerna för in kärnvapen. Det är naturligtvis mycket viktigt men baserna har en oerhörd betydelse även om de inte kärnvapenbestyckas. Det handlar om en massiv militär närvaro som kommer att hota våra demokratiska rättigheter.

Vi har att inse att Sverige nu blivit en banan-monarki. Den svenska krigsmakten är underordnad USA. Det betyder att en verklig socialistisk vänster måste resa parollerna

USA ut ur Sverige!

Inte en man, inte en kvinna till den USA-ledda krigsmakten! Vägra Värnplikt!

Peter Widén

Norsk socialdemokratisk affisch från 1930.

You May Also Like