Ola Mattsson från Rädda Barnen. Foto: Tomas Ohlsson

Rädda Barnen: Stoppa utvisningarna till Afghanistan

 Afghanska ungdomar som återvänder råkar illa ut

2018 dödligaste året hittills för civila i Afghanistan

Artikeln tidigare (17/10) publicerad i internationalen. Författare är Per Leander, journalist på tidningen INTERNATIONALEN.

Svenska staten hävdar att det är säkert att utvisa de ensamkommande afghanska ungdomarna till Afghanistan. Men det stämmer inte alls enligt hjälporganisationen Rädda Barnen som i en ny rapport kritiserar återvändarprocessen. Rädda Barnen har under våren 2018 undersökt situationen för de barn och ungdomar som både frivilligt och ofrivilligt återvänt från Europa till Afghanistan. Undersökningen har gjorts genom intervjuer på plats i landet.

– Ny data från FN visar att första halvan av 2018 var den dödligaste hittills för civila afghaner, med närmare 1700 dödade och tusentals skadade på grund av konflikter. Bland dessa var 363 dödade och 992 skadade barn. Samtidigt rapporterar FN om att skolor i allt högre grad är mål för attacker. Detta är tydliga bevis på att Afghanistan inte är en trygg plats för barn och unga att sändas till, säger Ola Mattsson, Rädda Barnens Sverigechef, i ett pressmeddelande.

Enligt Rädda Barnens undersökning fick de återvändande ungdomarna lite eller inget stöd vid ankomsten i Afghanistan. Uppemot tre fjärdedelar av de 53 barn som ingick i undersökningen uppger att de inte känt sig säkra under återvändarprocessen och fler än hälften säger att de utsatts för våld och tvång. 45 av de intervjuade barnen hade gått i skola i Europa, men det var bara 16 som gjorde det nu i Afghanistan. 10 barn uppger att försök hade gjorts för att rekrytera dem för att begå våldshandlingar. Flera av barnen säger att de kommer att försöka lämna landet igen.

– Europeiska stater överger sitt ansvar att erbjuda barn och unga som flytt en långsiktig lösning där deras grundläggande rättigheter tillgodoses. Europa upphör att skydda och stötta mycket utsatta barn och unga i princip så fort de sätter fot på afghansk mark. De lämnas i en mycket farlig miljö med ett minimalt stöd, säger Ola Mattsson.

Rädda Barnen poängterar också att många av barnen är födda utanför Afghanistan och aldrig har varit i landet innan de skickats dit. Barn och unga som återvänder blir också stigmatiserade på grund av vistelsen i Europa. Många upplever att de inte lyssnas till under asylprocessen och att de inte förstår vare sig den eller vilka deras rättigheter är.
Tillförlitliga data om gruppen som återvänder saknas, vilket försvårar olika former av insatser, isolerar redan utsatta barn och unga och utsätter dem för allvarliga risker. Men rapporten ska ses som en värdemätare för de allvarliga utmaningar som finns med utvisningar till Afghanistan, anser Rädda Barnen som kräver att utvisningarna därför bör stoppas tills djupare och mer omfattande undersökningar görs av stater som ansvarar för beslut om utvisningar.

Rapporten From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees presenterades denna vecka, samtidigt som EU:s ledare samlades i Bryssel för att diskutera unionens framtida migrationspolitik. Inget tyder dock på att EU kommer att ändra den restriktiva flyktingpolitik som har kommit att gälla de senaste åren.

Per Leander

Artikeln tidigare publicerad i internationalen.se

You May Also Like