USA-ekonom manar Sverige att snarast återinföra förmögenhetsskatt och arvsskatt

”De avskaffade skatterna för de rikaste i Sverige får förödande effekter för välståndsfördelningen i samhället – men den totala effekten märks tydligt först efter många år. Utvecklingen i USA är ett varnande exempel”

Dagens Arena sammanfattar ett seminarium på Studieförbundet Näringsliv &Samhälle, SNS, den 26 oktober, där Gabriel Zucman, forskare i nationalekonomi vid  Berkeley-universitetet var huvudpersonen.

– Sverige har ju gått i en radikal riktning i att avskaffa skatter för de rikaste. Saken är att det tar lång tid att se resultaten av sådana här förändringar, runt 20 – 30 år och då är det för sent, menade Zucman.

Han beskrev hur Reagans sänkta skatter för de rikaste slagit igenom först nu i USA. Skattesänkningar för flera decennier sedan förklarar den skenande ojämlikheten i landet, något han antydde har bidragit till valet av Trump som president.

– Vi ser nu den politiska konsekvensen av de stora inkomstklyftorna i USA och om vi kan undvika det i Europa är det en stor vinst.

Gabriel Zucman är en förespråkare av förmögenhetsskatt och arvsskatt, och tycker inte att det finns anledning för Sverige att vänta med att återinföra den.

– Nu är rätt tidpunkt att göra det. Man har ju fått många internationella avtal om informationsutbyte om kapital på plats, så varför skulle man inte utnyttja dem?

Gabriel Zucman presenterade på seminariet sin senaste forskning som uppskattar hur stor skatteflykten är i de skandinaviska länderna Sverige, Danmark och Norge.

– Skatteflykten är låg generellt, men stor i inkomsttoppen, sade Gabriel Zucman, för att sammanfatta resultaten för de tre länderna.

Risken för att en massa höginkomsttagare skulle lämna landet för att undgå höjd skatt ser den amerikanske nationalekonomen inte som överhängande.

Länk till artikeln:
Skatteflyktsexpert: Hög tid att återinföra förmögenhetsskatt

Tommy Jansson

You May Also Like