FÖRETAGSKLIMAT

FNs larmrapport om klimatet kommer
för sent enligt näringslivshögern, så…
business as usual.

Ve detta maktens plockepinn
i jakten på en ny regering
mens världens väder väntar in
kapitalismens självreglering.

Temperaturen stiger snabbt,
än synes ingen statsminister
men ingetdera angår knappt
vår storfinans defaitister.

Nu svettas isen ut sin törst,
nu sveder solen hett i hagen
då politiken sist som … Läs mer

Läs mer

BADA I MÅNLJUS

Danske Bank har ertappats tvätta
blodiga pengar.

Det vart ett elände det här
och chefskamrérn har hängts på tork,
revisorn badar i misär,
balansen flyter på en kork.

Om så en vilsen tanke tänkts
av nån om att förstatliga…
då skulle blodhundsnatten sänkts
i skall’n på den förhatliga.

Nutidsmoralens svarta hål
har portat alla röda ord
och månens vita parabol…… Läs mer

Läs mer

HAVERIER

Betraktelse över sommarens grundstötningar.

På vatten lever sjökaptener,
de stampar i den våta myllan
och lyss till alkoholsiréner,
på vatten lever de på fyllan.

På grund av ytterskärgårdsgrundet
där muckade den sista råttan
och allt Sjöröveriförbundet
nu kräver är att bärga vodkan.

På redden ruttnar rederier
där bjöd den billigaste spriten.
Moralen liknar haverier,
mest lik av alla är profiten.… Läs mer

Läs mer

SOMMARPSALM

Ur rökar steg en helikopter
med hosta svår och bröstet svett
av alla helvetets dekokter
men därutöver fjärilslätt.

För Fan han rätade på ryggen
så skallen rörde jordens svål
och satte fyr på skog och hyggen
processade till sot och kol.

Av Herrens prakt och ljuva blomster
vart mycken fägring icke kvar.
Kapitalistens årsinkomster
förbliver mens vår jord förfar.

 … Läs mer

Läs mer

KOSTNADSBERÄKNING

Statsministern pratar höjda
pensioner. Bra valår i år.

Sexhundra kronor på öret!
Fattiga små pensionärer
vältrar sig uppe i smöret
som om de var miljardärer
å ingenting gjorde de före’t.

Sexhundra spänn ifrån ovan!
Fattiga små pensionärer
böjer sig ner efter gåvan,
lever som ledaren lärer
å nog lär de tacka å lova’n.

Sexhundra kulor för rösten!
Fattiga små pensionärer… Läs mer

Läs mer

TIGA ÄR GULD

Herr Engdahl bryter tystnaden och…
äskar tystnad runt akademien. Han vill
låta tiden gå… runt jäv och sex och lägenheter.

Här satt i pentryts mitt och njöt
en arm och usel verspoet
med näsan i ett fat med gröt
alltefter råd och lägenhet.

Han borde övat på esprit,
på maktens oförvägenhet.
Vår akademiska elit
har både råd och lägenhet.

Den … Läs mer

Läs mer

VRAK

Svenska Akademien sammanträder. Såsom
brukligt avgör majoriteten hur stadgar efterföljes.
Moralen skrivs i vatten.

– Till rors!, kulturens buckanjärer,
låt exercera krok och värja!
Vem längtar mänskoandens prärier
när havens silver finns att bärga?

Emellan fyrar åks det slalom
som havens stadgar föreskriver.
Moralens lagar lydes lagom,
hanteras bäst med invektiver.

Och vågen skrider över djupen
och tiden går och … Läs mer

Läs mer

Om vikten av att bekämpa rasismen i praktiken i stället för att ägna sig åt rituell censur

HISTORIEN…

Censuren har börjat. Var slutar den?

Historien är en dans på glosor,
förlagen gör sin exercis
och censorn som gick ut bland rosor
kom åter med ett knippe ris.

En Dagerman blev censurerad.
Än sen då, Dagis hade tur.
Don Juan blir sannolikt kastrerad
och Caesar frankofil bien sur.

Se Ku Klux Klan, de skrider värdigt,
de ”niggern” hängt … Läs mer

Läs mer

NEGRER I KYLAN – Förlag censurerar bort Dagermans rungande dagsedel till 40-talets rasism i USA

I nyutgåvan av Dagermans dagsedlar
har tvenne mästerverk uteslutits. De
innehöll ordet neger. Ett ord som då dagsedlarna nedtecknades användes inte bara av anti-rasisten Dagerman, utan av alla som kritiserade och bekämpade rasismen i USA. Det gällde också den organiserade rörelsen i USA, som kom att ledas av Martin Luther King.

Mens skalderna vilar i grifterna
snor orden omkring i … Läs mer

Läs mer

DOMSKÄL

Boliden frias från förgiftning
av folk och mark i Chile. Domaren
vid Skellefte tingsrätt svarar inte
på vilka bevis som avgjorde saken.

Vid gifterna från svenska gruvor
skall man sig icke nämnvärt fästa.
Arbetare kan bära huvor
och plåster hjälper mot det mesta.

Och stiger ur den slemma mullen
förgjorda ångor där beblandas
bär icke gruvbolaget skulden
då folk kan … Läs mer

Läs mer

ORATION

Pålsons tal till Svenska akademins högtidssammankomst har redan läckt ut.

Vissnat lagerträdet står,
står med alla grenar nakna.
Andra tider var igår,
då var alla snillen vakna.

Slog i kras och välte kull
sjuttonhundratalspinaler,
gav sig hän åt sköna knull,
rökta skinkor samt vestaler.

Andra tider var igår,
nu är snillen till att sakna.
Vissnat lagerträdet står,
svamparna i grenen … Läs mer

Läs mer

MAKTSPRÅK

En Trafikverkets talesperson hävdar
att åska orsakat ökningen av tåghaverier
de senaste åren.

Att tågen kommer är ett under,
ett under är när tågen går.
Emellertid kan blixt och dunder
förklara varför tågen står.

Nå särskilt välartikulerad
är aldrig åskan då hon slår,
dialektiken väl maskerad
å ingen jävel som förstår.

Men uppifrån och ner de jallar
som haver makt … Läs mer

Läs mer

DEN BLÅ ELITEN

Moderate talespersonen Tomas Tobé
önskar nationellt förbud mot tiggeri.

Den armes lott i spe och ve
den ska de rika slippa se.
Dessutom har de fattige
just sett sig mätta på Tobé.

De rika för i överflöd
sin klasskamp för sitt levebröd.
De sitter i sin skattenöd
och tigger etableringsstöd.

Förbud, förbud är allt de vill
på fattigdomens marknadsplats.
Och … Läs mer

Läs mer

AD

Postscriptum å lagen om
kollektivavtal anno 1928.

Arbetare i alla länder
skall prompt och sammantaget tyglas,
kan få behålla några tänder
men därutöver grundligt pryglas.

Arbetsdomstolar radar spalter
där piskan lagar till små ränder.
Där väntar korrektionsanstalter
arbetare i alla länder.

Vi tar er en och en i sänder,
sen bokför vi er sista bön.
Arbetare i alla länder,
blott … Läs mer

Läs mer