TVÅNGSTANKE

För vår subtila personal
är intet mänskligt främmande.
Här väntar varje ung vestal
ett sexliv rikt och spännande.

De tvångsintagna flickorna
omringade av blickarna.
Med händerna i fickorna
vår personal med dickarna.

Ack vissa ting som glömskan svalt
blir härmed icke skildrade.
Det är vår personal egalt
ty de är fackutbildade.

Så följer en fatal krumbukt:
– På detta mörka vattendrag
en fantasiens viadukt
där personalen hängs en dag.

You May Also Like