ARMA KOMMUNALRÅD

Vårt arma kommunalråd avgår
och skall bli fattigpensionär.
Så tomma stå densammes lador
att folket tisslar om misär.

Hans arma tvenne lår och vador
vet icke längre vart de bär.
Så för ju till extrema skador
var solidarisk karriär.

Nog är den sorgligast bland sagor
den sagan vi förtäljer här.
Vårt arma kommunalråd avgår
och skall bli fattigpensionär.

You May Also Like