DOMSKÄL

Boliden frias från förgiftning
av folk och mark i Chile. Domaren
vid Skellefte tingsrätt svarar inte
på vilka bevis som avgjorde saken.

Vid gifterna från svenska gruvor
skall man sig icke nämnvärt fästa.
Arbetare kan bära huvor
och plåster hjälper mot det mesta.

Och stiger ur den slemma mullen
förgjorda ångor där beblandas
bär icke gruvbolaget skulden
då folk kan låta bli att andas.

De stupade, allt annat lika,
är knappast värda mera möda.
De rika fortfar att va rika,
de döda dito att va döda.

Vem än som nagelfar bevisen
ådagalägger sin fördumning
ty saken avgör klassjustisen
som gör sin ’samlade bedömning’.

You May Also Like