VRAK

Svenska Akademien sammanträder. Såsom
brukligt avgör majoriteten hur stadgar efterföljes.
Moralen skrivs i vatten.

– Till rors!, kulturens buckanjärer,
låt exercera krok och värja!
Vem längtar mänskoandens prärier
när havens silver finns att bärga?

Emellan fyrar åks det slalom
som havens stadgar föreskriver.
Moralens lagar lydes lagom,
hanteras bäst med invektiver.

Och vågen skrider över djupen
och tiden går och bryter staven
och plötsligt krackelerar slupen
högt ovan Marianergraven.

– Farväl!, kulturens buckanjärer,
ni sjunker genom havens skiktning.
Där slutar edra karriärer
nättopp i idealisk riktning.

 

You May Also Like