SOMMARPSALM

Ur rökar steg en helikopter
med hosta svår och bröstet svett
av alla helvetets dekokter
men därutöver fjärilslätt.

För Fan han rätade på ryggen
så skallen rörde jordens svål
och satte fyr på skog och hyggen
processade till sot och kol.

Av Herrens prakt och ljuva blomster
vart mycken fägring icke kvar.
Kapitalistens årsinkomster
förbliver mens vår jord förfar.

 

You May Also Like