TIGA ÄR GULD

Herr Engdahl bryter tystnaden och…
äskar tystnad runt akademien. Han vill
låta tiden gå… runt jäv och sex och lägenheter.

Här satt i pentryts mitt och njöt
en arm och usel verspoet
med näsan i ett fat med gröt
alltefter råd och lägenhet.

Han borde övat på esprit,
på maktens oförvägenhet.
Vår akademiska elit
har både råd och lägenhet.

Den talar när den håller tyst,
den tiger när den håller tal
rätt lik en autistisk byst
av brons på ärans piedestal.

De stora orden är för små,
en ankdamm är en ynklig pöl.
Vår ångest är en portvinstå,
vår hedersman en ärans knöl.

 

You May Also Like