”Eskilstuna privatiserar välfärden”, del 7: Thorengruppen AB ansöker om att fylla guldbyxorna med elevpengar

Stora brister gällande lärartäthet och undervisning är skolföretaget Thorengruppen AB:s signum. Nu har de till Moderaternas Jari Puustinen förtjusning ansökt om att få öppna en skola i Eskilstuna.

En ny skola kan startas i Eskilstuna hösten 2019. Den privata aktören Thorengruppen AB har med Thoren Business School har ansökt om tillstånd till att etablera ett affärsgymnasium. Vår ordförande i barn- och omsorgsnämnden Jari Puustinen (M) ställer sig positiv till detta. I Eskilstuna-kuriren uttalar han sig om att vår stad växer stark. Han välkomnar flera aktörer som vill var med och utveckla Eskilstuna. Moderater är inte kända för att vara vara källkritiska eller tänka på elevers bästa. Om de hade varit det hade dem inte gullat med företagsledare som hejdlöst vill fylla sitt bankkonto med elevpengar. En remiss har skickats ut till kommunen och fram till den 11 maj kan de delge sina synpunkter innan Skolinspektionen fattar beslut. Vad har då Thorengruppen för lik i garderoben?

SFI-bluffen
I början på februari sände programmet Kalla fakta i TV4 ett avsnitt kallat “SFI-bluffen”. Utbildningen SFI, svenska för invandrare, har de senaste året fått ett växande elevantal. Istället för att starta fler egna utbildningar har kommuner runt om i landet lagt ut en stor del av SFI på entreprenad. Det har visat sig vara en lönsam marknad för privata aktörer, exempelvis för Thorengruppen.

Kalla fakta granskar företagets dotterbolag och skola med namnet Astar, som är en av de som är störst på marknaden, genom att en reporter (med dold kamera) tar arbete som lärare på en av deras skolor i Stockholm. När kontraktet med Stockholms stad skrevs utlovade Thorengruppen en hög digital kompetens efter fullföljd utbildning samt två undervisande lärare om elevantalet i en klass översteg 20. Reportern upptäcker dock att det går sex elever på varje dator, vilket gör det omöjligt att uppnå den höga digitala kompetensen. Läroböcker finns inte heller.

Nivån på undervisningsmaterial är med andra ord lika med noll. Att det skulle arbeta två lärare på en klass med över 20 elever stämmer inte, istället undervisar reportern, utan tilldelad studieplan 60 elever samtidigt. Elever på skolan intygar att de aldrig haft den lärartäthet som företaget utlovat. Vid en skolinspektion från Stockholms stad täckte Astar dock upp med en extra lärare för att få kommunens beröm och klartecken.

Hål i undervisningen ger tät plånbok 
Thorengruppen har förutom i Stockholm också vunnit upphandling av SFI-utbildning i Malmö, Linköping, Borlänge och Östersund. Malmö stad har granskat Astar och kommit fram till att Thorengruppen endast uppfyller 50 procent av det dem utlovade i avtalet, främst handlar det om en enorm brist på lärare. Malmö stad har nu inlett en rättslig process mot Thorengruppen och även stoppat dem från att ta emot nya elever.

Förmodligen är inte heller utlovade löften uppfyllda i resterande städer. Förtjänsten rullar dock stadigt in. Sedan Thorengruppen köpte Astar har ägaren och verkställande direktören Raja Thorén plockat ut 28 miljoner i utdelning. På det tar Raja Thorén också ut en fet lön på 850 000 per år.

Raja Thorén, ägare för Thorengruppen.

Våg av anmälningar
Efter att Kalla fakta sänt sitt program har anmälningar mot flera av Thorengruppens skolor strömmat in. Elever som studerar på en av deras vuxenutbildningar berättar att lärare har behandlat dem hånfullt, kommer försent eller dyker inte alls upp till lektioner. Eleverna får sina scheman bara ett par dagar innan kursen börjar. De påpekar att de har satsat och tagit lån för en utbildning med obefintlig seriositet, eftersom inget av det som har utlovats hållits. Inte heller har alla eleverna på programmet fått den praktik som de ska ha. Förra året upptäckte skolinspektionen dessutom att eleverna inte hade fått sin praktik på en annan av företagets skolor. Thorengruppen tvingades då betala tillbaka tre miljoner till staten. Tidigare har företaget nekats att öppna fyra yrkesgymnasier då skolinspektionen anade att de inte skulle klara av att erbjuda praktikplatser till sina elever. Vid stickprovskontroller på de 17 företag som Thorengruppen påstått kunnat erbjuda praktikplatser visade det sig att i 15 av fallen hade man inte lyckats erbjuda praktik.

Andra elever berättar att de under hela januari månad bara haft fem lektionstimmar och att lärartätheten är mycket bristande. Skolornas lärare vittnar om extrem kostnadskontroll. De uppmanas dessutom att sätta högre betyg än vad elever ska ha enligt kriterierna och tvingas godkänna elever utan att ha testat av deras kunskaper. Att Skolinspektionen fått in 95 anmälningar mot Thorengruppens gymnasium de senaste tre åren är föga förvånande.

Ransonering i matsalen
I januari kom skandalen om att Thorens skolmatsal i Karlstad ransonerar maten. Bara de elever som tränar hockey får dubbel portion. Trots upprörda elever anser Niklas Westman, Thorens informationschef, att händelsen har överdrivits, enligt honom “Det här har blivit en jättehöna av en fjäder”. Tydligen sparar företaget in på hamburgare till eleverna för att Raja Thoréns lönekuvert inte ska bli mindre.

Nekas starta skolor
Ytterligare kontroversiella uppgifter har under tidigare år framkommit om Thorengruppen. 2014 ansökte dem om att få öppna 28 nya skolor, varav tio av dem var gymnasieskolor. Från Skolinspektionen blev det då blankt nej. Orsaken var de obligatoriska elevprognoser och intresseundersökningar som företaget lämnat in till Skolinspektionen misstänktes vara falska. Skolinspektionen litade helt enkelt inte på att Thorengruppen hade varit i kontakt med 65 425 elever och intervjuat drygt 46 000 av dessa. Det visade sig sedan att dessa uppgifter om antalet kontakter inte stämde.

Frågan är hur Jari Puustinen kan glädja sig över att detta företag vill starta skola i vår stad?

You May Also Like