Fullmäktigemötet Eskilstuna – Lotten räddade socialdemokraterna från skammen

Genom att avstå i valet mellan en liberal och en sverigedemokrat som andre vice ordförande i kommunfullmäktige så utmärker sig socialdemokraterna i kommunen jämfört med partikamraterna riksdagen

Under onsdag förmiddag den 25 oktober träffas de nyvalda kommunfullmäktige i Stadshuset i Eskilstuna. Socialdemokraterna styr kommunen med hjälp av moderaterna och centerpartiet. Två kandidater nomineras till  posten som andre vice ordförande i kommunfullmäktige Niklas Frykman Liberalerna samt Anton Berglund sverigedemokraterna. Niklas Frykman valdes med hjälp av lotten. När andre vice talman valdes i riksdagen var omröstningen sluten och ingen avstod från att rösta.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) proklamerade att socialdemokraterna skulle avstå från att delta i den slutna omröstningen. Han stängde därmed dörren för de som i skydd av anonymitet ville rösta. Moderaterna och centerpartiet genomförde valet på samma sätt.

Lennart Clarstedt

You May Also Like