Thoren Business School

I Ekuriren den 7 mars kan vi läsa att privatskolan Thoren Business School vill starta verksamhet i Eskilstuna. Något som hälsas med odelad glädje av moderaten Jari Puustinen som också är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vad är det för skola som nu vill etablera sig i Eskilstuna? Thoren Business School ingår i Thorengruppen som är en av landets största privatskolekoncerner. En skolkoncern som ofta figurerar under svarta rubriker i media.

För inte länge sedan avslöjades i TV4 och “Kalla fakta” hur Astars sfi-verksamhet (sfi=svenska för invandrare) lurat Malmö stad på mångmiljonbelopp genom att ha fifflat med bemanningslistor och att man har för låg lärartäthet. Astar är ett dotterbolag inom Thorengruppen.

I Folkbladet kan man läsa att Thorengruppens yrkesgymnasium i Huddige hotas av vite av Skolinspektionen för allvarliga brister i utbildningsverksamheten och för brister i elevhälsan.

I Lärarnas Tidning kan vi läsa att vid yrkesgymnasiet i Huddinge “når endast 25 procent av eleverna godkända betyg i alla ämnen”.

I Sundsvalls Tidning kan man läsa om strömavhopp bland skolpersonalen. “Sex rektorer har slutat på sju år”, och ett “högt antal” lärare har slutat, enligt Sundsvalls Tidning.

Enligt en annan uppgift, som jag inte hittat källhänvisning till, påstås att “Flera av Thorengruppens ansökningar om att få etablera nya skolor har avslagits av Skolinspektionen, som bedömde att gruppen lämnat in falska uppgifter”.

I Aftonbladet kan man läsa att i Karlstad får eleverna olika stor matranson beroende på vilken linje de går. Elever som går hockeylinjen äta dubbelt så många hamburgare än övriga elever..

I SVT Nyheter Västerbotten beskrivs Thorengruppen som en “vinstmaskin” som bara har högsta möjliga vinst som drivkraft. “Det är fruktansvärt att man plockar ut pengar ur skattesystemet på det här sättet, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå.

För ett par år sedan tog Raja Thorén, ensamägare i Trorengruppen, ut en lön på 4,3 miljoner, enligt tidningen ETC.

När man läser en del av vad Thoren Business Scholl erbjuder för typ av utbildning kan man också bli fundersam. Till exempel erbjuds kurser i att bli “youtuber” och “influenser”, där man riktar sig till elever som vill “bygga sig själva som varumärke”.

Jag tycker det luktar skunk på långt håll.

Rolf Waltersson
Eskilstuna

You May Also Like