Biståndshandläggare om kritiken från anställda på Attendos hemtjänst

eFOLKET kontaktade den 20 februari kommunens biståndshandläggare och frågade dem om varför de minskat tiden hos de äldre för personalen på Attendo:

”Från flera anställda hos hemtjänsten som upphandlades av Attendo från kommunen har de framkommit om tiden för varje brukare därefter minskats av er biståndshandläggare. De gäller områdena Tunafors, Öster, Svalan och Husby. Vi undrar varför tiden minskats ned? Hur har biståndshandläggarna tänkt där? Från 1 timme till 15 minuter är ett exempel”.

Den 7 mars fick vi svar från Anna Hallgren som är enhetschef Biståndskontoret, område äldre:

Bedömningen av tidsåtgången för utförandet av beviljade insatser har inte förändrats utifrån att det blivit annan utförare på dessa områden. Förändras bedömningen av tidsåtgången, beror det på att behovet har förändrats och utförandet av insatsen inte kräver samma tid som tidigare bedömts behövas. I samband med förändrade bedömningar av tidsåtgång har även biståndshandläggaren dialog med aktuell utförare. Om utförarna märker att tidsberäkningen inte stämmer hör de av sig till biståndshandläggare som har en dialog i varje enskilt ärende. Utförarna får en sammantagen totalsumma av bedömd tid som de kan fördela ut på de beviljade insatserna där den bäst behövs. Om personal upplever att tiden inte är densamma som tidigare hos brukare där behoven inte förändrats, vet vi inom biståndskontoret inte vad det beror på och vi kan heller inte svara på hur samordnare/arbetsfördelarna fördelar tiden för beviljade insatser hos brukare.

Liknande artiklar:
– Finns det ingen rätt alls till kisspauser? Frågar anställda Attendo. Arbetssituationen hos Attendos hemtjänst
– Mitt ansvar här är att se till att brukarna får den vård, omsorg och
Vi har arbetat stenhårt sedan vi tog över med att säkerställa en god kvalitet, hög
Mikael Edlund, den Socialdemokratiska ordföranden för vård- och omsorgsnämnden, gömmer sig. Moderaten Ann-Loise How är