Reportage: Med HBTQIA-kampen främst

– En ska komma ihåg att det inte är vi själva som vill ha alla bokstäver och begrepp. Men just nu behövs det för att vi ska få ta plats i samhället, säger Majja Unkuri när eFOLKET lyssnar till Etown Grrrl Gang.

– Det är viktigt att tänka på att könsidentitet och sexualitet kan spela stor roll hos vissa. Att de vill lyfta fram och prata om den, men att det också kan vara en oväsentlig del. Varje sätt att leva ut eller att inte göra det är unik och ska respekteras. Bara en själv kan bestämma sin könsidentitet eller sexualitet, ingen annan kan bestämma det på grund av tidigare uppförande, livshistoria eller utseende, uppmanar Majja Unkuri när hon är först ut att tala på Etown Grrrl Gangs föredrag med temat HBTQIA på Eskilstunas Stadsbiblioteket.

Majja har med sig Vera Vincent Almgren och Julia Danielsson. De utgör en del av den Eskilstunabaserade feministiska, antikapitalistiska föreningen Etown Grrrl Gang som startades år 2012, i syftet att skapa en trygg plats för kvinnor och/eller transpersoner. Den fungerar som ett forum för att stötta varandra i patriarkatet, men också för att kämpa för sina rättigheter.

H står för homosexuell, vilket är en person som känner kärlek eller sexuell attraktion till dom som har samma kön som en själv. Ickebinära, att man är både man och kvinna eller någonting utanför tvåkönsnormen, kan också kategorisera sig som homosexuella. B står för bisexuell, att en kan bli kär, eller känna sexuell attraktion till personer av flera kön.

Ett annat ord för bisexuell är pansexuell. Båda orden kan användas likvärdigt.

– Samhället ger ofta en bild av att det bara finns två typer av sexualitet, homo och hetero. Det leder till att bisexuella inte blir respekterade och stängs ute. Det finns en förväntning om att man måste välja sida eller att man byter mellan att var homo eller hetero. Bisexualitet ses ibland även som en fas eller att en blir attraherad av alla personer, vilket inte stämmer, säger Majja.

Bi- och homofobi tar sig uttryck på flera sätt. Det kan handla våld, hot och skällsord. Men också att andra antar att alla är hetero och därmed sätter personen i en sitsen att tvingas komma ut och inte veta var reaktionen blir.

– I många länder är homo- och bisexualitet klassat som en kriminalitet, vilket kan straffas med förföljelse, våld och till med mord. 72 stater förbjuder homosexuella relationer mellan män. 45 av dem förbjuder relationer mellan kvinnor. I elva länder ger homosexualitet dödsstraff.

I blå skrud tar Vera Vincent över talarstolen.

– Nu har vi kommit till T:et, som i trans. Direkt när en föds blir en kategoriserad som flicka eller pojke. Att vara trans är att inte definiera sig som det könet en blev tilldelad. Att istället en identifierar sig som det tilldelade könet är att vara cis. En kan vara binär transperson, att identifierar sig som man eller kvinna, eller en ickebinär transperson, att man inte identifierar sig som något kön alls, eller både man och kvinna, eller att det skiftar, säger Vera Vincent.

På skärmen visar den, personligt pronomen precis som hen, upp en skala som går från att identifiera sig helt eller inte alls som sitt vid födelsen tilldelade kön.

– Att helt definiera sig som sitt tilldelade kön gör att man är cis, men om man inte till 100 procent identifierar sig som det, kan man säga att man är transperson.

En del transpersoner korrigerar sina kroppar, andra gör det inte. Vad som är en manlig och en kvinnlig eller könslös kropp är upp till personen som har kroppen att bestämma själv. Många, men inte alla, transpersoner upplever könsdysfori – ett ångesttillstånd där en känner att ens könsuttryck eller kropp inte stämmer överens med hur en uppfattar sig själv. Vissa väljer att byta kläder, namn eller pronomen och att genomgå könsbekräftande behandling för att ha ett könsuttryck som stämmer bättre överrens med hur de ser sig själva.

– Många transpersoner mår dåligt och självmordsstatistiken är hög på grund av den diskriminering de möter i samhället.

– Riktlinjer för hur en kan tänka när någon en känner kommer ut som transperson kan tillexempel vara att fråga vilket pronomen denne använder och att skippa frågor som en inte hade ställt till någon som var cis.

Som transperson kan du tillexempel få frågan om hur ditt könsorganen ser ut, vilket är direkt kränkande.

Vidare kommer Q som i Queer, vilket är både kan vara en könsidentitet eller läggning och ett politiskt ställningstagande. Queer kommer från engelskans “konstig” och syftar till att personen själv lever normbrytande eller att denne ifrågasätter normer. Det är också en vetenskaplig teori.

Nu återstår två bokstäver, I och A. Julia äntrar scenen.

I som i Intersexuell betyder att man vid födelsen har hormoner, gener eller att ens könsorgan inte entydigt kan kategoriseras som pojke eller flicka. Bemötandet intersexuella och deras föräldrar får inom vården är oftast fyllt av skam och med en tystnadskultur – föräldrarna rekommenderas att inte tala om detta högt med andra. Det är mycket vanligt att ofrivilliga operationer eller hormonbehandlingar görs på de här barnen, för att deras kroppar ska bli vad samhället anser “normala”, det rör sig alltså om helt kosmetiska ingrepp som görs innan barnen kan bestämma om de själva vill detta eller inte, säger Julia.

Ett problem med operationen som rör könsorgan är att känslig vävnad tas bort som personen i fråga skulle kunna sakna senare i livet. Ett förbud av denna typ av kirurgi har varit på tal, då varje person, även om de är barn, ska få bestämma över sin egen kropp. En bör vänta med denna typ av behandling tills personen ifråga själv fått ta ett eget moget beslut i frågan.

– Ofta hemlighålls operationen för de intersexuella. De uppfostras som det kön som bestämdes, men under uppväxten känner en att något inte stämmer. Många lider av psykisk ohälsa. Vi måste skapa ett samhälle utan skam.

Hen byter bild på skärmen. Vi läser:

“Det är inte lätt att vara omgiven av något du inte har intresse av. Det är inte lätt att acceptera att du inte är trasig. Asexualitet är inte lätt”.

A står dels för asexuell, att inte uppleva attraktion, sexuell lust eller vilja ha sex med andra, och även för aromantisk, att man inte känner att en vill ha romantiska relationer eller inte känner romantisk attraktion. Det ser olika ut för personer, en del att tycker att sex är någonting otrevligt, andra är helt okej med det men vill inte ha det själva. Asexualitet och aromantiskhet kan kombineras med att vara homo, hetero eller bi.

Folk som sällan upplever sexuell attraktion eller bara upplever det när de kommit en person nära känslomässigt kan befinna sig på det asexuella spektrumet, vilket kallas graysexual och demisexual. Samma för dem som känner sig okej med att utföra sexuella handlingar på andra, men inte vill ha tillbaka.

Publiken applåderar. Etown Grrrl Gang öppnar för frågestund.

– Kommer det inte bara fyllas på med bokstäver eftersom? påpekar en i publiken.

– Kanske det, men en ska komma ihåg att det inte är vi själva som vill ha alla bokstäver och begrepp. Men just nu behövs det för att vi ska få ta plats i samhället, svarar Majja. Uppenbarrt rörd tillägger hon:

– Vi ska komma ihåg att vi HBTQIA-personer inte fått någonting gratis. Vi har kämpat för våra rättigheter. Människor har dött för vår kamp. Vi kommer aldrig sluta kämpa.

Lenita Åberg

Några historiska händelser för HBTQIA-rörelsen

1944: Sexuellt umgänge mellan samkönade blir lagligt.
1972: Sverige blir det första landet i världen som erbjuder möjlighet att byta juridiskt kön.
1979: Homosexualitet stryks som en psykisk sjukdom efter att aktivister ockuperat socialstyrelsen.
1982: Första aidsfallet diagnostiseras. Bromsmediciner saknas så dödantalet är högt de närmsta åren. Aids kallades i folkmun för bögpesten. Det var det en hätsk debatt mot homosexuella.
1995: Samkönade får ingå partnerskap.
2009: socialstyrelsen avskaffar diagnosen transvestism. Samkönat äktenskap blir tillåtet. Olikkönade gifta par där den ena vill byta juridiskt kön behöver inte längre skilja sig.
2013: Kravet om sterilisering styrks ur könstillhörighetslagen.

You May Also Like