Ombyggnationen vid MSE – ett projekt som genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen…

Mälarsjukhuset i framtiden

Om- och tillbyggnationerna av Mälarsjukhuset i Eskilstuna fortskrider. Nya huskroppar tar form, och man kan nu börja urskilja ny arkitektur…

Mälarsjukhuset (MSE) är Sörmlands största lasarett och ett av de största sjukhusen i Mälardalsregionen. Sedan 2016 pågår en omfattande renovering på sjukhusområdet, då vårdlokalerna som byggdes på 1960-, 1970- och 1980-talen är i stort behov av modernisering, och vårdavdelningarna behöver dessutom större lokaler.

Det framtida Mälarsjukhuset. Foto: Carlstedt Arkitekter.

Gamla byggnader rivs

En ny vårdbyggnad, E62, som bland annat innefattar ny huvudentré, akutmottagning, BB-avdelning och operationsavdelning, byggs på den plats där de två äldsta byggnaderna med den gamla entrén tidigare fanns, hus E17 och hus E18. Dessa två hus byggdes på 1910-talet och förpassas nu till de sälla jaktmarkerna för att i stället ge plats åt den nya byggnaden. Det har även gjorts en omfattande stamrenovering och totalrenovering av vårdbyggnad E35 som är belägen längs med Sveavägen – denna renovering blev färdig under hösten 2019.

Ny entré för akutmottagning. Foto: Carlstedt Arkitekter.

Ny huvudentré

Den nya vårdbyggnaden, E62, ska samla de mest akuta vårdverksamheterna, vilket bland annat kommer att öka tillgängligheten, säkerställa patientsäkerheten och minimera förflyttningar av både medarbetare och patienter. Förutom att vara sjukhusets nya huvudentré kommer byggnaden också att inrymma bland annat akutvård, förlossning och hjärtintensiv. Dagens sjukvård är avancerad och högteknologisk. Medicinsk utrusning ska installeras i många lokaler, vilket kräver komplexa installationsarbeten. Byggnaden planeras stå klar i början av 2025.

Mälarsjukhusets nya och framtida huvudentré. Foto: Carlstedt Arkitekter.

Helikopterplatta på taket

På taket till en av byggnaderna är det tänkt att en helikopterplatta ska finnas. Detta för att i framtiden underlätta och förbättra akut sjuktransport. Satsningen är en del av Region Sörmlands projekt ”Sörmlands sjukhus för framtidens sjukvård” med målsättningen att Sörmland år 2025 ska vara Sveriges friskaste län.

Framtidens sjukhus

Att renovera och bygga nya sjukhus är en hållbar investering inför framtiden. De nya lokalerna får betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftekonomi än de gamla. Arbetsmiljön för de anställda förbättras och en mer effektiv vårdprocess gynnar patienterna.

Det framtida Mälarsjukhuset i kvällsvy. Ny huvudentré, akutentré samt helikopterplatta på taket. Foto: Carlstedt Arkitekter.

Men än så länge är det en jättelik byggarbetsplats…

You May Also Like