Lodjuret är både rödlistat och fridlyst – trots detta tillåts en sådan omfattande licensjakt…

188 lodjur sköts vid årets licensjakt

Jag har tidigare skrivit här i eFOLKET om årets licensjakt på lodjur som var rekordstor. Tillstånd att fälla 201 lodjur hade beviljats av landets Länsstyrelser. Nu är jakten avslutad. Resultatet blev 188 dödade lodjur. Flest fälldes i Gävleborgs län (30 av 30 tilldelade), Östergötlands län (25 av 28 tilldelade) och Kalmar län (25 av 32 tilldelade).

Men årets rekordstora slakt på lodjur har mött kritik:

– Skadorna orsakade av lodjur i södra och mellersta Sverige är inte av sådan omfattning att vi tycker det finns fog för licensjakt i de delarna av landet, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert på WWF.

Bilden ovan visar en karta över fällda lodjur inom de tre förvaltningsområdena.

Lodjuret är både rödlistat och fridlyst

Även andra miljöorganisationer är kritiska mot den omfattande licensjakten på lodjur som man menar strider mot EU:s art- och habitatdirektiv. Till saken hör att lodjuret är både rödlistat och fridlyst. Trots detta tillåts en sådan omfattande licensjakt. Tidigare år har flera hundra troféjägare kommit från övriga Europa till Sverige för att för sitt höga nöjes skull få vara med att slakta lodjur. Kan också nämna att i mellersta och södra Sverige är rådjur lodjurets vanligaste bytesdjur. I norra Sverige är renen ett viktigt bytesdjur för lodjuret. Därför kan en viss skyddsjakt vara motiverad.

Men, som sagt, det är i södra och mellersta Sverige som licensjakten är som mest omfattande. 153 av de 188 fällda lodjuren har skjutits i södra och mellersta Sverige. Det är också skillnad på licensjakt och skyddsjakt – skyddsjakt handlar om att i “självförsvar” skjuta rovdjur som ger sig på tamboskap.

Lästips:

Rolf Waltersson

Läs också:

Nu har licensjakten på lodjur börjat

You May Also Like