LAS-förhandlingarna: fler hoppar av

Kritiken mot flatheten mot arbetsgivarna växer – Lärarnas Riksförbund hoppar också av förhandlingarna

Sex LO-förbund står inte bakom LO-förhandlarnas acceptans av att Svenskt Näringsliv ska sätta ramen för förhandlingarna som ska uppfylla januariavtalet om att arbetsrätten ska bli “modern”. LO:s största förbund uttrycker oro för LO:s framtid. Lärarnas Riksförbund ansluter sig till kritiken och underkänner hur dess intressen tillvaratas. LO förnekar att det finns någon framförhandlad avsiktsförklaring.

Inom Las-förhandlingarna finns särskilt utsedda förhandlare som för talan för LO, PTK och Svenskt Näringsliv. När ett förbund hoppar av innebär det att man inte längre vill att den egna organisationen, till exempel LO, för förbundets talan. Avhoppen är alltså en mycket allvarlig kritik mot dem som har varit satta att sköta förhandlingarna.

PTK var tidigare en förkortning för Privattjänstemannakartellen. Idag är organisationens fullständiga namn Förhandlings- och samverkansrådet PTK, och företräder bland andra Lärarfacken i förhandlingarna.

I 73-punktsprogrammet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna slås fast att arbetsrätten “ska moderniseras”. Det torde inte råda någon större tvekan om att C och L i grunden vill förändra maktförhållandena på arbetsmarknaden. Tar inte parterna på arbetsmarknaden tydliga steg i denna riktning väntar lagstiftning runt hörnet.

Hur LO hanterat förhandlingarna med Svenskt Näringsliv har nu lett till en stor förtroendekris då fem LO-förbund – Kommunal, Fastighets, Målarna, Seko och Byggnads har deklarerat att de inte längre står bakom sin egen organisation, LO, i förhandlingarna och lämnar därmed förhandlingarna. Pappers har inte varit med från början. De facto innebär det att över hälften av LO:s medlemmar står utanför förhandlingarna om ny arbetsrätt.

Avhopparna anser att den avsiktsförklaring som läckt ut ger arbetsgivarna alldeles för stort inflytande. Något man kallar “en oacceptabel försämring av anställningstryggheten”.

Mest kritisk utåt har Kommunals ordförande Tobias Baudin varit. Kommunal är LO:s största förbund med en halv miljon medlemmar. I skarpa ordalag kritiserar han hur LO-förhandlarna har skött uppdraget.

– Förtroendet är förbrukat. De har förhandlat utan vår vetskap och har vägrat oss insyn. Vi har på varje styrelsemöte i LO frågat om vad som händer i förhandlingarna, och fått till svar att det finns inget att rapportera. Nu har vi fått ett förslag till en principöverenskommelse och har fått veta att det sedan i våras har pågått intensiva förhandlingar om den.

Tobias Baudin konstaterar också att det går tungt för LO just nu och är orolig för organisationens framtid.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson menar att Baudin antagligen är irriterad för att förhandlingarna “även kommer att omfatta saker som påverkar arbetsmarknaden för Kommunals medlemmar”. Han tror också att förhandlingarna kommer att hitta en arbetsrätt som är mer balanserad än den är i dag.

Thorwaldsson framhåller att LO vill att man ska komma till rätta med att 30 procent av medlemmarna, främst kvinnor, har ett alltför svagt anställningsskydd i dag. Prioriterat är även skydd mot hyvling av arbetstider, där arbetsgivare minskar antalet timmar för de anställda.

IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä säger att det ännu inte finns någon färdigförhandlad avsiktsförklaring. Han menar att LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har informerat alla om innehållet i det utkast som finns och att förbunden fått lämna synpunkter på det.

– Dessutom visste vi alla att det skulle bli den här stora omfattningen. Vi på LO lämnade ju in vår förhandlingsbegäran till Svenskt Näringsliv 2017 om att få förhandla om trygghet och omställning, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Nu har även Lärarnas Riksförbund fått nog och menar att frågan om saklig grund troligen skulle försämra arbetstryggheten för medlemmarna på ett väldigt negativt sätt, enligt Åsa Fahlén, förbundsordförande.

Hon är också mycket kritisk över hur regeringen och de liberala partierna som står bakom Januariavtalet har prackat på facken det här.

– Det blir nästan ett utpressningsläge där man tvingar fackförbunden att själva sitta och hitta på försämringar. Med de här skrivningarna är det helt omöjligt för oss att fortsätta, säger Åsa Fahlén.

Även inom det andra lärarfacket, Lärarförbundet, tycks skepsisen vara stor. Om man inte slopar tankarna om att ta bort “saklig grund” som hindrar uppsägningar av andra skäl än arbetsbrist och personliga, kommer man att lämna.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like