Bilder. Wikipedia.

Var hamnar S och LO om LAS?

I augusti återupptas förhandlingarna om anställningstryggheten mellan fack och svenskt näringsliv. I regeringens avtal från januari 2019 med C och L öppnades för avsevärda försämringar i LAS via lagstiftning om inte parterna enas om en överenskommelse som går i denna riktning.

LO:s nu avgående ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, stod bakom skrivningarna i januariavtalet när frågan behandlades i socialdemokraternas VU.

En statlig utredning har nyligen analyserat vad en lagstiftning, som är följsam med januariavtalets skrivningar, kan innebära för anställningstryggheten. Slutsatserna har kritiserats av regeringen och LO för att ha dragits för långt. Därmed sätts press på att facken, där även PTK, som företräder tjänstemän, kan nå en överenskommelse med arbetsgivarna.

C och L har däremot framhållit att utredningen är helt i linje med vad som bestämdes i januariavtalet.

När förhandlingarna mellan parterna inleddes förra året deklarerade Kommunal, Seko, Byggnads, Elektrikerna och Fastighets så småningom att de inte kunde ställa sig bakom hur LO förhandlade då det enligt deras mening handlade om alltför långtgående eftergifter till arbetsgivarna.

I motioner till LO-kongressen har de kritiska fackförbunden fått stöd av styrelsen för att det ska verkas för en omstart i förhandlingarna om anställningstryggheten och att begreppet saklig grund vid uppsägningar inte säljs ut.

LO:s förhandlare Torbjörn Johansson är kritisk till den statliga utredningen men tycks inte vilja ha för mycket konfrontation mellan arbetsgivare och fack.

– Det bästa är om matchen slutar 5-5 eller 6-4, säger han till tidningen Kommunalarbetaren.

Tommy Jansson

Läs mer:

You May Also Like