LO, TCO och SACO rasar mot Svenskt Näringsliv

“De föreslagna förändringarna kräver lagändringar som tydligt gagnar arbetsgivarna”

Svenskt Näringsliv vill kapa kopplingen mellan facken och skyddsombuden. Det skulle enbart gagna arbetsgivarna och det kan vi inte acceptera. Det skriver företrädare för LO, TCO och Saco i Arbetet den 20 oktober.

Sverige har i dag ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och i många fall en bra arbetsmiljö. Det beror i hög grad på att fackliga företrädare har drivit på arbetsmiljöarbetet, dels via samverkan mellan parterna, dels via krav på lagstiftning.

– Genom att ställa krav på att det ska finnas skyddsombud, skyddskommittéer och regionala skyddsombud och genom att säkerställa att dessa har uppbackning och stöd av de fackliga organisationerna, har arbetsmiljön successivt förbättrats på arbetsplatserna, skriver Susanna Melin LO, Ulrika Hagström TCO och Karin Fristedt Saco.

Men enligt slutsatserna i Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller”, vill arbetsgivarna skrota detta system.

– De föreslagna förändringarna kräver lagändringar som tydligt gagnar arbetsgivarna, men knappast arbetstagarna. Det kan inte vi acceptera, är de fackliga företrädarnas svar.

I dag utses skyddsombud i första hand av lokal facklig arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Därigenom omfattas skyddsombudet av förtroendemannalagen och den trygghet detta innebär.

Men nu ska facket, enligt Svenskt Näringsliv, inte längre ha någon självklar roll i arbetsmiljöarbetet. Ansvaret att representera ska i stället ligga på den person som kollegorna anser är ”mest lämpad” att samverka med arbetsgivaren.

– Vi menar att utan en facklig organisation i ryggen finns det en uppenbar risk att arbetsgivaren kan utöva påtryckningar på de anställda att utse ett skyddsombud som inte ställer för stora krav på arbetsgivaren.

Detta i ett läge då allt fler skyddsombud uppger att de hindras eller blir trakasserade samtidigt som det blir svårare att rekrytera skyddsombud.

– Om Svenskt Näringslivs förslag blev verklighet skulle det allvarligt försvaga skyddsombudens ställning och innebära ett avsteg från den framgångsrika modell vi har i dag på arbetsmarknaden. Det skulle vara mycket olyckligt, avslutar de fackliga företrädarna.

Läs mer:

Tommy Jansson

You May Also Like