Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den?

Kulturradikalism eller anpassning?

Fredagen den 26 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den? – kulturradikalism eller anpassning?” med Kjersti Bosdotter i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

KjerstiBosdotter-160826Kjersti Bosdotter är ombudsman på IF Metall och ordförande i AKS (Arbetarnas KulturSällskap) och en viktig röst och debattör när det gäller fram för allt kulturfrågor. Hon ställer viktiga frågor om arbetarrörelsens kultursyn.

  • Finns det någon samlad kultursyn inom arbetarrörelsen?
  • Hur har den i så fall formats eller möjligen varit i sönderfall?
  • Är innebörden mer av sång, dans, teater och så kallad finkultur?
  • Har det handlat om att få ut kulturen till folket genom folkbildning och arbetsplatsbibliotek?
  • Vad har våra bibliotek betytt?
  • Eller har det handlat om att kulturbegreppet haft en djupare innebörd?
  • En innebörd som kommer ur våra livsbetingelser, ur arbetets utveckling, klasstillhörighet och vår förmåga att samla och fördela arbetets frukter?

Arbetet som kulturbetingelse – Hur har arbetarrörelsens kultursyn förhållit sig till forskning och vetenskap, rasbiologi eller en dominerande positivism?
Hur förhåller det sig då med människosyn och kunskapssyn och kultursyn?

Är FAiE ett viktigt exempel som utgår från arbetets roll, deltagarbaserad aktionsforskning och vetenskapens olika roller?
Modern vetenskap om människans ursprung ställer idag frågan om huruvida det var människan som skapade kulturen eller om det var kulturen som skapade människan? En frågeställning som även kan utmana arbetarrörelsens kultursyn?

Lyssna på seminariet:

Del 1 (mp3 – 00:56:19)
Del 2 (mp3 – 00:54:31)

You May Also Like