Arbetarhistoria och miljöhistoria

En värdefull förening?

Fredagen den 26 augusti berättade Lars Berggren professor i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet om det värdefulla i att förena perspektiv från arbetarhistoria och miljöhistoria. Arbetarhistoria med frågor om arbetsmiljö, facklig organisering, motståndsstrategier, arbetsdelning, levnadsförhållanden, genusrelationer, konsumtionsmönster och många andra frågor som kan förenas med perspektiv från miljöhistoria.

Frågorna är många kring hur arbetar- och miljöhistoria kan förenas. Problematiken med att upptäcka miljöfrågorna, att analysera och göra undersökningar utifrån ett helhetsperspektiv om den inre och yttre miljön, de fackliga organisationernas miljöstrategier, betydelsen av hur arbetet organiseras under extrema förhållanden som kännetecknar naturkatastrofer då de fattigaste skikten i samhället drabbas.

Frågan om jobb och tillväxt kommer ofta i konflikt med miljöfrågorna. Miljöpartiet måste kompromissa bort sina viktigaste frågor. Miljöfrågor tystas ner, man är rädd för ersättningsanspråk.

Föreläsningen ägde rum i FAiEs lokaler, Norra Hamn 3 Eskilstuna.

Lyssna på seminariet:

Del 1 (mp3 – 00:25:26)
Del 2 (mp3 – 00:28:48)
Del 3 (mp3 – 00:01:57)
Del 4 (mp3 – 00:37:53)

You May Also Like