FRISTADEN I ESKILSTUNA

– En förkapitalistisk ekonomisk frizon

Fredagen den 16 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”FRISTADEN I ESKILSTUNA En förkapitalistisk ekonomisk frizon” med Anna Götzlinger i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

Anna Götzlinger är Kommunarkivarie på Eskilstuna kommun och författare till boken Fristaden – Du usla stad som kallas fri.

År 1771 skapades Fristaden i Eskilstuna. Den var samtida med Förenta staternas självständighetsförklaring 1776 och Franska revolutionen 1789.

  • Men vad innebar den egentligen ur ett historiskt perspektiv som samhällsföreteelse?
  • Går den att jämföra med dagens ekonomiska frizoner?
  • Vad innebar den för den växande arbetarklassen i Eskilstuna, arbetslivsförhållanden och arbetsmiljö, boendemiljö, och hälsa?
  • Vilka influenser innebar det för Eskilstuna och dess specialisering kring verkstadsindustriell produktion?
  • Hur var kvinnornas situation?
  • Vad innebar det när det gällde sociala problem i form av våld och alkohol. Vilka historiska paralleller kan vi dra i jämförelse med vår samtid?

Lyssna på seminariet:

FRISTADEN I ESKILSTUNA (mp3 – 01:06:24)

Liknande artiklar:
Bokförlaget Röda Rummets seminarium på Socialistiskt Forum med diskussion utifrån den av förlaget utgivna ekosocialistiska
Seminarium: Fredagen den 21 oktober hade Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna (FaiE) seminarium med Kalle Holmqvist
Gustav Nyberg, doktorand i historia vid Stockholms universitet, berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt. Statarnas kamp
Fredagen den 7 oktober kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen”