Stoppa nedläggningen av Arbetarrörelsens bibliotek!

Numera ligger Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek i Huddinge, nära Södertörns högskola i Flemingsberg, sedan de för ett tiotal år sedan flyttats från centrala Stockholm. Nu ska åtta anställdas sägas upp varav bibliotekets alla tjänster försvinner. Olle Josephson, har uppmärksammat detta kulturdråp på Clartébloggen. eFOLKET återger här hans artikel:

Varför håller arbetarrörelsen på att förlora kampen om kulturarvet och historien till SD och andra mörka krafter? Ett av svaren är den egna, kortsynta politiken. Nu tänker man lägga ned biblioteksdelen av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB).

ARAB låg länge på Upplandsgatan i Stockholm i anslutning till LO-borgen, men sedan ett tiotal år finns det i Huddinge, nära Södertörns högskola. Ledningen har beslutat att minska personalen med åtta tjänster. Hela verksamheten drabbas hårt och allra mest biblioteket där samtliga tre tjänster försvinner. Det ska fortfarande vara möjligt att låna böcker, men alla nyförvärv av böcker och tidskrifter ska upphöra, ingen katalogisering ska ske, ingen personal med bibliotekskompetens som kan hantera bokbeståndet finns kvar.

I januari 2020 har biblioteket 79 887 poster i Libris, Sveriges nationella biblioteksdatabas. Av dem är biblioteket ensam ägare till 29 506 (37 procent). I det egna bibliotekssystemet finns närmare 111 000 poster. Posterna innefattar också digitalt tryckt material, det vill säga läsbart direkt från skärmen. Stordelen av detta fulltextmaterial är skrifter som kongressprotokoll, verksamhetsberättelser, rapporter, utredningar, program, broschyrer utgivna av institutionen närstående organisationer, exempelvis SAP, IF Metall, Kommunal, RFSU, V.

Nedläggningen motiveras av ekonomiska skäl. SAP och LO ansvarar för ARAB, sedan 1906, men staten är medintressent. Man anser sig inte ha råd.

Men har man råd att kasta bort sin historia? Ska det bli svårare och svårare att få tillgång till de diskussioner som förts inom arbetarrörelsen – i vid bemärkelse – i hundra år, att tränga in i de ideologier, begrepp, motsättningar, beslut, strategier, program, organisationer, teorier som arbetarrörelsen format och som format så mycket av det svenska samhället? Ja, då blir det också enklare och enklare för dem som vill se en helt annan historieskrivning att skaffa sig hegemoni.

En kraftfull arbetarrörelse med självförtroende skulle göra tvärtom. Hur kunde det se ut? De två nedersta våningsplanen i den legendariska LO-bogen vid Norra Bantorget är den givna byggnaden för den svenska arbetarrörelsens arkiv, bibliotek och museum. Muséet har permanenta och tillfälliga utställningar om arbetarrörelsens historia. Givetvis har det också en stor konstavdelning där en del av den högklassiga konst som i dag finns på parti- och förbundskanslier blir tillgänglig för allmänheten. Till museet kopplas biblioteket och arkivet med sina stora samlingar. Öppettiderna är generösa.

Det skulle naturligtvis bli ett jävla liv om det här museet: anklagelser för reformism, revolutionsromantik, historieförfalskning, självförhärligande, mörkläggning. Utmärkt! Så tar man kampen om historien. Alternativet till dessa strider är tystnaden. Och tystnaden om den svenska arbetarrörelsens historia är ett steg mot självutplånandet.

Nedläggningen visar också, förfärande tydligt, var makten över svensk kultur ligger i dag. Det finns stenrika fonder och stiftelser som sponsrar stora kulturella åtaganden: Wallenbergsstiftelserna, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Åke Wibergs stiftelse, Magnus Bergwalls stiftelse, Söderbergska stiftelserna och allt vad de heter. Mycket kan man få pengar till från dem, men inte ett arbetarrörelsehistoriskt arkiv och bibliotek. Miljardärer skapar egna museer, eller åtminstone utställningshallar, Sven-Harrys i Stockholm, Baby-Björns Artipelag på Värmdö. Men var finns den miljardär som lägger 100 miljoner på ett arbetarrörelsehistoriskt museum?

Just för dagen är det kanske inte läge att projektera det stora arbetarrörelsehistoriska centret vid Norra Bantorget. Däremot är det sannerligen läge att protestera mot nedläggningen av ARAB:s bibliotek. Se till att det räddas!

Olle Josephson

Länk:

You May Also Like