Samhälls- och Systemkritik av den Nyliberala epoken

Seminariet ”Samhälls och Systemkritik av den Nyliberala epoken” som under lördagen arrangerades i Eskilstuna statshus blev en stor framgång.
Seminariet arrangerades av Föreningen FAiE (Arbetarhistoria i Eskilstuna) i samarbete med Kommunal Eskilstuna-Strängnäs.

Det var ett mycket uppskattat öppningsanförande av ordföranden för Kommunal Eskilstuna-Strängnäs Magnus Eriksson där han belyste situationen för de kommunalanställda och de intressanta initiativ och rapporter som har framställts av Kommunals utredningsenhet. Det var även bra föreläsningar av Christer Persson och Torbjörn Dalin som verkligen belyste den nyliberala ideologin och dess följder i världen samt följderna av New Public Management. Gemensamma frågor från grupparbetet handlade om den nyliberala ideologin och hur så många inom arbetarrörelsen kunde anamma den. Särskilt handlade detta om hur kommunala företrädare tagit till sig New Public Management. Kommunal lyfter nu fram väldigt bra alternativ till detta.

Vi  inom FAiE går nu vidare med hemtjänstprojektet och nya seminarieidéer om den offentliga sektorn och bank och finanssektorn. Två nya uppslag till seminarier således. Vi behöver både analyser och nya alternativa former och framför allt så får vi inte vara blåögda. Faktum är att kapitalet alltid är beredda att exploatera det som går att exploatera.

Göran Hammer – FAiE

You May Also Like